Leczenie spastyczności (nadmiernych skurczów mięśni) po urazie mózgu

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących efektów leczenia (farmakologicznego i niefarmakologicznego) spastyczności po urazie mózgu spowodowanym uderzeniem w głowę (urazowe uszkodzenie mózgu, TBI).

Wprowadzenie

Wiele osób z TBI doświadcza spastyczności, gdy mięśnie kurczą się lub napinają mimowolnie. Może to wpływać na zdolność osoby do wykonywania codziennych czynności, powodując ból, sztywność i uszkodzenie skóry. Istnieje wiele metod leczenia spastyczności, w tym leki, gipsowanie, szyny i rozciąganie. Często zabiegi te stosuje się w połączeniu.

Charakterystyka badania

W niniejszym przeglądzie uwzględniliśmy 9 badań, w których wzięło udział 134 pacjentów z TBI. Tylko 5 badań, obejmujących 105 osób, dostarczyło użytecznych wyników. W badaniach tych oceniano efekty szeregu metod leczenia, w tym: leków (baklofenu lub toksyny botulinowej typu A), gipsów, fizjoterapii, szyn, stołu do przenoszenia pacjentów z pozycji leżącej do stojącej i stymulacji elektrycznej (w której impulsy elektryczne są dostarczane do mięśni). W badaniach, których wyniki nie zostały odpowiednio raportowane, oceniano działanie leków (baklofenu lub tyzanidyny).

Źródła finansowania badania

Spośród 5 badań z opublikowanymi wynikami, 3 zostały sfinansowane przez rządy, organizacje charytatywne lub dostawców usług medycznych, a 2 przez producenta leków i firmę zajmującą się technologiami medycznymi. Pozostałe 4 badania bez użytecznych wyników były finansowane przez producentów leków lub firmy zajmujące się technologiami medycznymi.

Kluczowe wnioski

Dane są aktualne do czerwca 2017 roku.

Interpretacja wyników badań była trudna ze względu na brak informacji i obawy dotyczące jakości danych naukowych. Dla spastyczności, w niektórych badaniach wykazano, że oceniane leczenie przyniosło poprawę, a w innych nie wykazano różnicy między terapiami. Najczęstszym działaniem niepożądanym było niewielkie uszkodzenie skóry u osób, które otrzymały opatrunek gipsowy. Uważamy, że dalsze opisywanie wyników badań byłoby mylące, biorąc pod uwagę, że jakość danych naukowych była bardzo niska dla wszystkich pomiarów.

Jakość danych naukowych

Jakość tych danych naukowych była bardzo niska; byliśmy w posiadaniu tylko 5 badań z opublikowanymi wynikami i żadne z nich nie było duże, ani porównywalne między sobą. Mieliśmy również obawy co do sposobu ich przeprowadzenia lub analizy. Z tego powodu nie możemy wyciągnąć żadnych wiążących wniosków na temat korzyści i szkód płynących ze stosowania różnych metod leczenia spastyczności u pacjentów z TBI.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Łukasz Grabek; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information