Immunoterapia w zapobieganiu reakcji alergicznej na użądlenia owadów

Co najmniej 1 na 200 osób cierpi z powodu ciężkiej reakcji alergicznej na użądlenie pszczoły, osy lub mrówki. Użądlenia owadów są drugą co do częstści przyczyną śmiertelnych reakcji alergicznych w niektórych krajach. Uważa się, że leczenie za pomocą jadu owadów, zwykle w formie serii zastrzyków (zwane immunoterapią jadem), zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych po użądleniu owadów. W niniejszym przeglądzie, oceniano skuteczność immunoterapii jadem w zapobieganiu reakcjom alergicznym na użądlenia owadów.

Analiza 7 badań, które obejmowały 392 uczestników, pozwoliła stwierdzić, że interwencja ta zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnej reakcji alergicznej na użądlenia owadów o 90% a wyniki poszczególnych badań są spójne. Immunoterapia jadem również znacząco poprawiała jakość życia ludzi, którzy doświadczali wcześniej poważanych reakcji alergicznych na użądlenia, poprzez zmniejszenie lęku i ewentualnych ograniczeń aktywności spowodowanych strachem przed owadami. Jednakże prawie u 1 na 10 osób, poddanych immunoterapii jadem, wystąpiła reakcja alergiczna na leczenie. Nie byliśmy w stanie sprawdzić, czy immunoterapia jadem zapobiega śmiertelnym reakcjom alergicznym na użądlenia owadów, ponieważ są one tak rzadkie. Decyzja, czy rozpocząć immunoterapię jadem zależy od dokładnego rozpoznania, a następnie starannej indywidualnej oceny ryzyka wystąpienia innej reakcji alergicznej na użądlenie, stopnia w jakim alergia na użądlenie owadów wpływa na jakość życia i ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej na leczenie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information