Poprawa warunków mieszkaniowych jako inwestycja w poprawę stanu zdrowia

Złe warunki mieszkaniowe wiążą się z gorszym stanem zdrowia. To sugeruje, że poprawa warunków mieszkaniowych może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców. W niniejszym przeglądzie przeprowadzono szerokie wyszukiwanie badań z całego świata, w których oceniano, czy inwestowanie w poprawę warunków mieszkaniowych w porównaniu z nieinwestowaniem wiąże się z poprawą stanu zdrowia. Opublikowano ogromną liczbę badań dotyczących warunków mieszkaniowych i stanu zdrowia, ale w niewielu z nich oceniano wpływ poprawy warunków mieszkaniowych na zdrowie mieszkańców. Programy odnawiania kontaktów sąsiedzkich często obejmują poprawę warunków mieszkaniowych, ale ich głównym celem jest poprawa atrakcyjności danego obszaru w celu przyciągania nowych mieszkańców, często tych, którzy znajdują się w lepszej sytuacji materialnej. W tych programach, poprawa w zakresie danych statystycznych dotyczących zdrowia może po prostu odzwierciedlać zmiany populacji zamieszkującej dany obszar, ale populacja wyjściowa może nie odnieść korzyści ze zmiany warunków mieszkaniowych. W niniejszym przeglądzie uwzględniono wyłącznie badania, w których oceniano zmiany w stanie zdrowia populacji wyjściowej, a nie zmiany na danym obszarze.

Zidentyfikowano 39 badań, w których oceniano zmiany w stanie zdrowia wynikające z poprawy warunków mieszkaniowych. Badania obejmowały szeroki zakres udogodnień stosowanych w domu. Poprawa warunków mieszkaniowych w krajach o wysokich dochodach obejmowała w ciągu ostatnich 30 lat: remonty, migracje, przeprowadzki, instalacje centralnego ogrzewania i docieplenia. Badania w krajach rozwijających się dotyczyły zapewnienia dostępu do urządzeń sanitarnych. W starszych badaniach (sprzed 1965 roku) oceniano zmianę stanu zdrowia wynikającą z opuszczenia slumsów. Wydaje się, że polepszenie warunków mieszkaniowych może prowadzić do poprawy stanu zdrowia. Poprawa stanu zdrowia jest najbardziej prawdopodobna, gdy polepszenie warunków mieszkaniowych następuje w grupie osób o niskim statusie zdrowotnym oraz mieszkających w nieodpowiednich warunkach, szczególnie w lokalach, które są niedostatecznie ogrzewane. Programy, które opierają się na poprawie warunków mieszkaniowych na danym obszarze, takie jak odnawianie dzielnic poprzez odbudowę, co poprawia warunki mieszkaniowe niezależnie od indywidualnych potrzeb, może nie prowadzić do wyraźnej poprawy warunków mieszkaniowych we wszystkich gospodarstwach domowych na danym terenie. To może być wytłumaczeniem, dlaczego poprawa stanu zdrowia w wyniku prowadzenia takich programów nie zawsze jest oczywista.

Poprawa infrastruktury ciepłowniczej oraz przystępne ceny energii cieplnej mogą stanowić ważną przyczynę poprawy stanu zdrowia. Poprawa stanu zdrowia może również prowadzić do zmniejszenia nieobecności w szkole lub w pracy. Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie niedrogiego ogrzewania może pozwolić właścicielom na ogrzanie większej liczby pomieszczeń w domu, a tym samym zwiększyć jego powierzchnię użytkową. Większa powierzchnia użytkowa może prowadzić do efektywniejszego korzystania z domu, zwiększenia prywatności, a także może wspierać relacje między domownikami. Przegląd dostępnych danych naukowych o najlepszej jakości sugeruje, że budownictwo mieszkaniowe, które promuje dobry stan zdrowia powinno mieć odpowiednią powierzchnię, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców oraz powinno być przystępne cenowo, co pozwala zapewnić utrzymanie w domu odpowiedniej temperatury.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Błońska. Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information