Interwencje niefarmakologiczne w profilaktyce wtórnej udaru mózgu lub przemijającego ataku niedokrwiennego ukierunkowane na prewencję zdarzeń naczyniowych

Udar mózgu to druga co do częstości przyczyna zgonów wśród dorosłych na świecie. Aktualnie pojawia się coraz więcej danych naukowych na to, że wprowadzenie skoordynowanej opieki poudarowej w czasie rekonwalescencji chorych może wiązać się z istotnymi korzyściami. Interwencje niefarmakologiczne (terapie, w których nie stosuje się leków) mogą odgrywać rolę w zapobieganiu wtórnym zdarzeniom naczyniowym i zmniejszaniu czynników ryzyka naczyniowego w tej grupie pacjentów. Zidentyfikowano tylko jedno randomizowane badanie z grupą kontrolną, w którym uczestniczyło 48 osób. Biorąc pod uwagę małą liczebność próby i ograniczenia metodologiczne, na tym etapie nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat skuteczności interwencji niefarmakologicznych u osób po udarze mózgu. Z czasem kilka toczących się badań klinicznych poszerzy zbiór aktualnie dostępnych danych naukowych. Niemniej, niezbędne są dalsze badania w tym kierunku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sara Kolańska Redakcja: Mariusz Marczak, Anna Rychert

Tools
Information