[Czy eradykacja (całkowite wyeliminowanie) bakterii Helicobacter pylori z przewodu pokarmowego pacjentów z chorobą Parkinsona poprawia wchłanianie najważniejszych leków zwalczających objawy tej choroby?]

Zakażenie przewodu pokarmowego bakterią Helicobacter pylori (H. pylori) jest powszechne i często się wiąże z wrzodami żołądka oraz dwunastnicy. Dokładny mechanizm nie jest poznany, ale istnieją dane wskazujące, że zakażenie H pylori może zaburzać wchłanianie niektórych leków w jelitach. Do takich leków należy lewodopa stosowana w leczeniu objawów ruchowych w chorobie Parkinsona. Skuteczność lewodopy, początkowo bardzo duża, z czasem maleje, co u części pacjentów może być spowodowane jej zmiennym wchłanianiem. Jeśli H. pylori zostanie wyeliminowany za pomocą antybiotyków, wchłanianie lewodopy może się poprawić, co z kolei mogłaby poprawić kontrolę objawów ruchowych.

Nie wiadomo, ile osób z chorobą Parkinsona jest zakażonych H pylori, i należy to ustalić. Przeszukaliśmy piśmiennictwo pod kątem wszystkich badań dotyczących H. pylori i choroby Parkinsona i znaleźliśmy 4 badania, w których podawano, że od 37% do 59% pacjentów z chorobą Parkinsona jest zakażonych H. pylori. Są to podobne liczby jak w populacji ogólnej.

Chcieliśmy sprawdzić, czy stosowanie antybiotyków u pacjentów z chorobą Parkinsona zakażonych H. pylori może poprawić wchłanianie lewodopy i objawy ruchowe. Odnaleźliśmy jedynie dwa ukończone badania kliniczne. Nie zsumowaliśmy ich wyników, ponieważ miały różne cele i w różny sposób mierzyły efekt. W jednym badaniu uzyskano znaczący wzrost wchłaniania lewodopy i poprawę objawów motorycznych po eradykacji H pylori za pomocą antybiotyków. W drugim badaniu nie uzyskano użytecznych wyników. Kolejne badanie dotyczące eradykacji H pylori u pacjentów z chorobą Parkinsona jest w toku, a jego wyniki spodziewane w 2010 r. dostarczą więcej danych.

Znaleźliśmy bardzo mało danych dotyczących eradykacji H. pylori w chorobie Parkinsona. Konieczne są dalsze badania kliniczne oceniające objawy motoryczne w sposób wystandaryzowany. Istotna jest analiza kosztów - zarówno testów w kierunku zakażenia H. pylori, jak i leczenia eradykacyjnego H pylori u pacjentów z chorobą Parkinsona, aby móc ocenić wartość takiego postępowania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie magdalena.kurnik@gmail.com. Redakcja Łukasz Strzeszyński.

Tools
Information