Profilaktyczna podaż witaminy K w zapobieganiu krwawieniom z niedoboru witaminy K u wcześniaków

Pytanie badawcze

Czy profilaktyczna podaż witaminy K jest skuteczna w zapobieganiu krwawieniom z niedoboru witaminy K (vitamin K deficiency bleeding, VKBD; przyp. tłum.) u wcześniaków?

Wprowadzenie

Wcześniaki mają potencjalnie większe ryzyko wystąpienia VKBD ze względu na późniejsze rozpoczęciu karmienia, a tym samym opóźnienie w kolonizacji jelita przez bakterie produkujące witaminę K, jak również niedojrzałość wątroby i układu krzepnięcia krwi. Z tego względu noworodkom przedwcześnie urodzonym profilaktynicznie podaje się witaminę K dożylnie lub domięśniowo.

Charakterystyka badania

W trakcie wyszukiwania przeprowadzonego do 5 grudnia 2016 r. nie odnaleźliśmy badań porównujących profilaktyczne podawanie witaminy K z brakiem tej interwencji u wcześniaków oraz odnaleźliśmy jedno badanie porównujące różne dawki i drogi podania witaminy K.

Główne wyniki

Jedno badanie, które spełniło kryteria wyszukiwania porównywało dawki i drogi podania witaminy K. Badanie to sugeruje, że zarówno podawanie dożylne jak i domięśniowe zapewniają osiągnięcie mierzalnego poziomu witaminy K, a dawki tak niskie jak 0,2 mg prowadzą do odpowiedniego poziomu tej witaminy bez obecności białka indukowanego jej niedoborem (des-gamma-karboksy-protrombina, białko, które jest wykrywane przy niedoborze witaminy K; przyp. tłum.). Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia najlepszej dawki i drogi podania witaminy K wcześniakom.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Królak Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information