Szkoły kręgosłupa w ostrym i podostrym nieswoistym bólu krzyża

Pytanie, na które odpowiada przegląd

Celem tego przeglądu była ocena wpływu szkół kręgosłupa na ból, niepełnosprawność, stan zatrudnienia i zdarzenia niepożądane w porównaniu z innym leczeniem, placebo (leczeniem pozorowanym) i niestosowaniem żadnego leczenia w ostrym i podostrym nieswoistym bólu dolnego odcinka kręgosłupa.

Wprowadzenie

Ból krzyża (dolnego odcinka kręgosłupa) stanowi istotny problem w społeczeństwach zachodnich. Powoduje obciążenia finansowe systemów opieki zdrowotnej i jest przyczyną utraty produktywności społeczeństwa. To powszechna dolegliwość, która każdego dnia dotyka 12-30% populacji. Szkoła kręgosłupa jest programem terapeutycznym składającym się z grupowej edukacji i ćwiczeń, nadzorowanym przez pracownika opieki zdrowotnej. Został on zapoczątkowany w Szwecji w 1969 roku, a obecnie tematyka programu i jego czas trwania różnią się w znacznym stopniu między szkołami.

Populacją docelową tego przeglądu były osoby z ostrym i podostrym (pomiędzy ostrym i przewlekłym) nieswoistym bólem krzyża. Zdefiniowano nieswoisty ból krzyża jako ból zlokalizowany poniżej łopatki, a powyżej szpary pośladkowej, bez konkretnej przyczyny (np. zakażenia, nowotworu, przerzutów, osteoporozy, reumatoidalnego zapalenia stawów, złamania lub procesu zapalnego). Ostry i podostry ból oznacza, że nie trwał on dłużej niż odpowiednio sześć i dwanaście tygodni. Głównymi punktami końcowymi były ból i niepełnosprawność, a dodatkowymi stan zatrudnienia i zdarzenia niepożądane.

Charakterystyka badania

Do przeglądu włączono te same cztery badania, które znalazły się w poprzedniej wersji przeglądu, co oznacza, że nie znaleziono żadnych nowych odpowiednich badań do włączenia do niniejszej aktualizacji. Porównywane w poszczególnych badaniach metody leczenia za bardzo się różniły, aby można było dokonać analizy zbiorczej, a połowa badań była obarczona dużym ryzykiem błędu systematycznego. Jakość danych była bardzo niska dla wszystkich punktów końcowych.

W jednym badaniu porównującym szkoły kręgosłupa z placebo (terapią pozorowaną) nie wykazano różnic między grupami pod względem bólu w obserwacji krótkoterminowej. Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia, w krótkoterminowej obserwacji, osoby biorące udział w szkołach kręgosłupa istotnie krócej przebywały na zwolnieniu lekarskim niż te z grupy placebo.

W czterech badaniach porównano szkołę kręgosłupa z inną terapią (fizykoterapią, terapią powięziową, manualną terapią osteopatyczną, poradą). Między grupami nie zaobserwowano różnic pod względem bólu, niepełnosprawności, stanu zatrudnienia i zdarzeń niepożądanych w żadnym momencie obserwacji. Tylko w jednym badaniu wykazano, że uczestniczenie w szkole kręgosłupa oraz w programie terapeutycznym w porównaniu z samą szkołą kręgosłupa korzystniej wpływało w krótkotrwałej obserwacji na niepełnosprawność .

Główne wyniki

Analizowane badania nie wystarczają do udzielenia jasnej odpowiedzi na zadane pytanie. Włączenie innych, dobrze zaprojektowanych badań prawdopodobnie zmieniłoby wnioski. Uczestnictwo w szkołach kręgosłupa nie jest obecnie szeroko rozpowszechnione wśród osób z ostrym i podostrym nieswoistym bólem krzyża, a ponadto ta metoda leczenia nie jest zalecana w wytycznych.

Jakość danych

Jakość danych oceniana za pomocą systemu GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) była bardzo niska dla wszystkich punktów końcowych, co wynikało ze słabej metodologii badań i nieprecyzyjności oszacowania wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Anastazja Szlauer. Redakcja Joanna Zając

Tools
Information