Fenytoina stosowana miejscowo na skórę w leczeniu odleżyn   

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących efektów stosowania fenytoiny (lek podawany doustnie w leczeniu padaczki) miejscowo w formie kremu lub opatrunku bezpośrednio na odleżyny. Naszym celem było sprawdzenie czy fenytoina ma wpływ na gojenie się odleżyn oraz czy powoduje jakieś szkodliwe skutki uboczne.

Wprowadzenie

Odleżyny to uszkodzenia skóry oraz tkanki podskórnej wywołane długotrwałym uciskiem i/lub działaniem sił ścinających (takich sił, które działają na skórę np. podczas podciągania kogoś w łóżku lub na krześle do pozycji siedzącej). Ryzyko pojawienia się odleżyn dotyczy m.in. chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, unieruchomionych lub z ograniczoną możliwością poruszania się, np. osób w podeszłym wieku, a także pacjentów przebywających długo w pozycji leżącej ze względu na ostre lub przewlekłe stany chorobowe. Odleżyny zazwyczaj goją się przed długi okres czasu. Osoby z odleżynami skarżą się często na długotrwały ból oraz skutki samego leczenia, które utrudniają im wykonywanie codziennych czynności. Odbija się to niekorzystnie na ich jakości życia i może zwiększać koszty związane z opieką medyczną.

Charakterystyka badań

Jakość danych naukowych

Nie ma pewności, że fenytoina stosowana miejscowo przyspiesza gojenie u pacjentów z odleżynami I i II stopnia. W trzech badaniach obejmujących małe grupy nie odnotowano działań niepożądanych, a w jednym opisano niewielki ból. W badaniach nie oceniano innych interesujących nas parametrów, takich jak koszty leczenia i jakość życia pacjentów. Dwa badania charakteryzowały się dużym ryzykiem błędu systematycznego, co mogło mieć wpływ na ich wyniki, natomiast w trzecim nie podano wystarczających szczegółów dotyczących jego przeprowadzenia. W celu wykazania skuteczności fenytoiny stosowanej miejscowo w leczeniu odleżyn konieczne jest przeprowadzenie kolejnych, lepiej zaplanowanych badań o odpowiedniej mocy statystycznej.

Niniejsze tłumaczenie prostym językiem zawiera dane naukowe aktualne do września 2016 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Kruszyńska Redakcja: Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz

Tools
Information