Współpraca pomiędzy lokalnymi instytucjami ochrony zdrowia a władzą publiczną w celu poprawy zdrowia społeczności

Od 1980 roku, krajowe i międzynarodowe organizacje ds. zdrowia promują współpracę pomiędzy instytucjami ochrony zdrowia a innymi publicznymi podmiotami na poziomie lokalnym w celu poprawy zdrowia społeczności. Niniejszy przegląd poszukuje informacji wskazujących, czy współpraca pomiędzy podmiotami jest skuteczna w zakresie poprawy zdrowia w porównaniu do standardowego postępowania.

Spośród dwóch zidentyfikowanych badań dobrej jakości, w jednym nie stwierdzono, aby współpraca podmiotów lokalnych wiązała się z poprawą zdrowia, natomiast w drugim wykazano nieznaczną poprawę w niektórych obszarach. W pozostałych badaniach, w których opublikowano wyniki odnośnie korzyści zdrowotnych, były one niewielkie, stały w sprzeczności z innymi wynikami i mogły być skutkiem dodatkowego finansowania lub wykorzystania dodatkowych zasobów. Dwa z trzech badań dotyczących zmian środowiskowych prezentowały pewne korzyści zdrowotne.

Wyniki tych badań wskazują na brak różnic w uzyskiwanych wynikach zdrowotnych przy porównaniu stosowania standardowej praktyki a podejmowaniem lokalnej współpracy instytucji ochrony zdrowia i władz publicznych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information