Stosowanie pentoksyfiliny u kobiet chorych na endometriozę

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu literatury, aby dowiedzieć się jak skuteczne i bezpieczne jest leczenie pentoksyfiliną u kobiet z rozpoznaną endometriozą, aby wykazać czy jej stosowanie zmniejsza nasilenie objawów bólowych i czy poprawia płodność. Pentoksyfilina jest immunomodulatorem (substancją wpływającą na działanie układu odpornościowego), który może zaoferować alternatywne podejście do leczenia tego schorzenia. Celem przeglądu było porównanie leczenia pentoksyfiliną z niestosowaniem żadnego leczenia, z placebo, z innym leczeniem medycznym lub z leczeniem chirurgicznym.

Wprowadzenie

Endometrioza jest bolesnym schorzeniem charakteryzującym się obecnością endometrium (komórki błony śluzowej trzonu macicy) poza jamą macicy, co może wpływać na niezdolność kobiety do poczęcia dziecka. W najnowszych badaniach wykazano wpływ układu odpornościowego na tę chorobę. Pentoksyfilina ma również działanie przeciwzapalne (zmniejsza stan zapalny), co może złagodzić objawy choroby bez zapobiegania owulacji.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono 5 badań z randomizacją (RCT; są to badania, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), w których porównywano leczenie pentoksyfiliną z placebo, niestosowaniem żadnego leczenia lub z innym leczeniem medycznym. Badania prowadzono łącznie wśród 415 kobiet. Dane są aktualne do 16 grudnia 2020 roku.

Kluczowe wyniki

Pozyskane dane naukowe nie były wystarczające, aby można było na ich podstawie wyciągnąć wnioski na temat tego, czy stosowanie pentoksyfiliny jest skuteczne i bezpieczne w zakresie płodności i łagodzenia bólu u kobiet cierpiących na endometriozę. W żadnym z przeprowadzonych badań nie uwzględniono liczby żywych urodzeń, ani zdarzeń niepożądanych (skutków ubocznych).

Pentoksyfilina w porównaniu z placebo

Nie wykazano czy stosowanie pentoksyfiliny wpływa na wskaźnik ciąż klinicznych, ryzyko nawrotu endometriozy lub liczbę poronień, w porównaniu ze stosowaniem placebo. Zabrakło danych naukowych dotyczących innych wyników.

Pentoksyfilina w porównaniu z niestosowaniem leczenia

Nie wykazano czy stosowanie pentoksyfiliny wpływa ogólnie na natężenie bólu, w porównaniu z niestosowaniem leczenia. Zabrakło danych naukowych dotyczących innych wyników.

Nie uzyskano danych naukowych z żadnych badań, w których porównywano stosowanie pentoksyfiliny z innym leczeniem medycznym oraz badań, w których porównywano pentoksyfilinę z leczeniem chirurgicznym.

Wiarygodność danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych była bardzo niska. Główne ograniczenia danych naukowych obejmowały: niezastosowanie analizy ITT (analiza wystąpienia punktów końcowych w grupach, do których badane osoby były wyjściowo przydzielone przez randomizację, niezależnie od tego czy ostatecznie zostały poddane zaplanowanej interwencji, czy nie), brak zaślepienia (sytuacja, w której kobiety uczestniczące w badaniu, jak i zespół badawczy nie są świadomi jakie leczenie stosowano) oraz nieprecyzyjność (błędy losowe i mała liczebność grup w niektórych badaniach).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information