Hormonalne środki antykoncepcyjne a zdrowie kości u kobiet

Stosowanie przez kobiety hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z zmianami w kościach. Nie jest jasne, czy zmiany te prowadzą do zwiększenia częstości złamań w późniejszym okresie życia. Zdrowie związane z układem kostnym stanowi poważny problem zdrowia publicznego. Gęstość kości zmniejsza się wraz z wiekiem, co prowadzi do zwiększenia ryzyka złamań. Ze względu na obawy dotyczące nieprawidłowości w zakresie kości pracownicy służby zdrowia mogą rezygnować z przepisywania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a kobiety mogą unikać ich stosowania.

Do kwietnia 2014 r. przeprowadziliśmy przeszukiwanie baz danych w zakresie metod kontroli urodzeń zawierających hormony oraz ryzyka złamań. Poszukiwanymi parametrami były również gęstość mineralna kości lub markery kostne. Tabletki antykoncepcyjne zawierały zarówno estrogen, jak i progestageny. Włączono również badania dotyczące implantów i zastrzyków z progestagenem. Korespondowaliśmy z badaczami, w celu znalezienia innych badań. Do przeglądu włączyliśmy badania z randomizacją, opublikowane w jakimkolwiek języku, które obejmowały co najmniej trzy cykle leczenia. Badania musiały porównywać dwa rodzaje kontroli urodzeń lub jeden rodzaj kontroli urodzeń bądź suplement z placebo lub "pozorowaną" metodą.

Odnaleźliśmy 19 badań. W piętnastu badaniach porównywano jedną metodę antykoncepcji z innym sposobem terapii hormonalnej. W dwóch badaniach zastosowano placebo lub "pozorowaną" interwencję. Jedno badanie porównywało metodę hormonalną z terapią bez stosowania hormonów. Żadne z badań nie analizowało wyników pod kątem złamań, a większość brała pod uwagę gęstość kości. Wydaje się, że metody kontroli urodzeń zawierające estrogen i progestagen nie wpłynęły na zdrowie związane z układem kostnym. Jednak wstrzykiwany preparat "depo" (o przedłużonym działaniu; przyp.tłum.), który zawiera tylko progestagen, był związany z mniejszą gęstością kości. W dwóch badaniach porównujących "depo" z placebo wykazano zwiększoną gęstość kości, gdy kobietom przyjmującym progestagen podawano również estrogen. Gęstość kości zmniejszyła się u kobiet, które otrzymały depo w połączeniu z "pozorowanym" dodatkiem. Jednak nie wiadomo czy ten spadek gęstości kości jest istotny dla zdrowia kobiet. W przypadku implantów, preparaty etonogestrelu z jednym pręcikiem wykazały większy spadek gęstości kości niż implant lewonorgestrelu z dwoma pręcikami. Jednak w innych badaniach analizujących stosowanie implantów nie wykazano tego samego trendu.

Dane naukowe z włączonych badań charakteryzowały się umiarkowaną jakością. Na podstawie aktualnie dostępnych informacji nie można stwierdzić czy hormonalne środki antykoncepcyjne wpływają na ryzyko złamań kości. Metody te są skuteczne w odniesieniu do kontroli urodzeń. Pracownicy ochrony zdrowia i kobiety powinni rozważyć zarówno koszty, jak i korzyści wynikające z tej metody. Na przykład, metody związane ze wstrzykiwaniem środka mogą być stosowane bez wiedzy partnera i są prostsze niż codzienne przyjmowanie tabletek. Metody wyłącznie z progestagenem są ponadto zalecane u niektórych kobiet z problemami zdrowotnymi, w przebiegu których powinno się unikać estrogenów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information