Właściwości sensoryczne środowiska a wyniki zdrowotne u pacjentów hospitalizowanych

Środowisko szpitalne (obejmujące: obrazy, dźwięki, zapachy, wystrój, jakość powietrza, meble, architektura oraz organizacja przestrzenna), mogą mieć wpływ na zdrowie przebywających w tym środowisku pacjentów. Celem tego przeglądu jest podsumowanie najlepszych, dostępnych danych naukowych dotyczących środowiska szpitalnego, w celu wsparcia osób zaangażowanych w projektowanie środowisk szpitalnych przy podejmowaniu decyzji, które będą korzystne dla zdrowia pacjentów.

Do niniejszego przeglądu włączono 102 istotne badania, 85 dotyczyło wykorzystania muzyki w szpitalu. Wśród innych aspektów środowiskowych branych pod uwagę należały: aromaty (dwa badania), elementy audiowizualne (pięć badań), dekoracje (jedno badanie), jakość powietrza (trzy badania), typ sypialni (jedno badanie), rodzaj podłogi (dwa badania), meble i wyposażenie (jedno badanie), oświetlenie (jedno badanie), temperatura (jedno badanie) i wielokrotne zmiany konstrukcyjne (dwa badania). Nie przeprowadzono badań, spełniających kryteria włączenia, które skupiałyby się na ocenie: sztuki, dostępu do natury, przykładowo przez dostęp do ogrodów szpitalnych czy atriów, kwiatów i roślin, sufitów, interwencji, których celem jest zmniejszenie natężenia hałasu szpitalnego, możliwość kontroli niektórych elementów przez pacjenta (np. dostęp pacjenta do regulacji oświetlenia lub wentylacji; przyp. tłum.), technologii, udogodnień ułatwiających znalezienie drogi lub dostępu do okien.

Podsumowując, wydaje się, że muzyka w szpitalu może poprawiać wyniki pacjentów, takie jak nasilenie objawów lęku; jednakże dane naukowe na poparcie stosowania muzyki dla polepszenia wyników fizjologicznych (takich jak zmniejszenie częstości rytmu serca i ciśnienia krwi) oraz ograniczenie stosowania leków są bardziej ograniczone . W przypadku innych aspektów środowisk szpitalnych, brakuje dobrze zaprojektowanych badań, które mogłyby pomóc w podejmowaniu decyzji projektowych opartych na dowodach. Badania, które zostały uwzględnione w niniejszym przeglądzie pokazują, że fizyczne zmiany wprowadzone dla "poprawy" środowiska szpitalnego na ogół nie szkodzą.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information