Leczenie chorób dziąseł u kobiet ciężarnych w zapobieganiu negatywnym skutkom zdrowotnym okołoporodowych

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu Cochrane było sprawdzenie, czy leczenie chorób dziąseł u kobiet ciężarnych może zapobiec negatywnym skutkom w okresie okołoporodowym. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na zadane pytanie i zidentyfikowali 15 badań.

Główne wnioski

Nie odnaleziono danych naukowych wskazujących, że leczenie chorób przyzębia powoduje zmniejszenie liczby dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży, choć może zmniejszyć liczbę noworodków o masie ciała poniżej 2500 g. Nie ma pewności, czy istnieje różnica w odniesieniu do przedwczesnych urodzeń, gdy porównuje się różne metody leczenia chorób dziąseł

Co badano w przeglądzie?

Zdrowie dziąseł podczas ciąży zwykle ulega pogorszeniu. Przeprowadzono kilka badań, których wyniki łączyły choroby dziąseł z negatywnymi skutkami w okresie okołoporodowym. Niniejszy przegląd oceniał badania, w których leczono kobiety w ciąży z powodu chorób przyzębia za pomocą kombinacji różnych technik mechanicznych w połączeniu z antybiotykami lub bez nich.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Autorzy przeglądu odnaleźli 15 istotnych badań. Pięć zostało przeprowadzonych w Ameryce Północnej, cztery w Ameryce Południowej, trzy w Europie, dwa w Azji, a jedno w Australii. W 11 badaniach oceniano skaling (usuwanie kamienia nazębnego; przyp. tłum.) i wygładzenie powierzchni korzenia lub skaling i polerowanie w porównaniu z brakiem leczenia. W pozostałych 4 badaniach porównywano skaling i wygładzenie powierzchni korzenia z alternatywnymi zabiegami mechanicznymi.

Po porównaniu kobiet ciężarnych z chorobami dziąseł, które zostały poddane leczeniu z tymi, które nie otrzymały żadnego leczenia, stwierdzono:

- brak wyraźnej różnicy w liczbie dzieci urodzonych przed 37. tygodniem ciąży (dane naukowe niskiej jakości);
- liczba urodzonych dzieci z masą urodzeniową poniżej 2500 g może być mniejsza (dane naukowe niskiej jakości).

Nie jest jasne, czy w zapobieganiu negatywnym skutkom w ciąży jeden sposób leczenia chorób przyzębia jest lepszy niż inne.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu przeszukali badania opublikowane do października 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information