Stosowanie shengmai (tradycyjnego chińskiego leku ziołowego) u chorych z niewydolnością serca