Stosowanie shengmai (tradycyjnego chińskiego leku ziołowego) u chorych z niewydolnością serca

Ten przegląd został wycofany.

Przyczyna wycofania oraz poprzednie wersje są zarchiwizowane i dostępne w rejestrze wycofanych publikacji w Bibliotece Cochrane .