Stosowanie konopi w schizofrenii

Wiele osób cierpiących na ciężką chorobę psychiczną zwaną schizofrenią pali konopie, jednak pozostaje niewyjaśnione czym podyktowane jest takie postępowanie i jakie są efekty palenia konopi. Niejasne jest jakie są najlepsze metody pomagające ludziom ograniczyć lub zaprzestać palenia konopi. Konopie są najczęściej używanym nielegalnym narkotykiem na świecie - liczba osób go stosujących wynosi od 120 do 224 milionów. Konopie, które z reguły są palone lub spożywane, zapewniają dobre samopoczucie, jednak w dużych dawkach mogą również powodować choroby psychiczne lub psychozę. Dane kliniczne wskazują, że u osób cierpiących na schizofrenię gorsze są ogólne wyniki leczenia przy stosowaniu konopi, jednak według deklaracji niektórych osób chorych na schizofrenię, stosowanie konopi pomaga zmniejszyć nasilenie objawów choroby oraz zmniejszyć skutki uboczne leków przeciwpsychotycznych. Celem niniejszego przeglądu jest zbadanie efektów działania konopi, zarówno w czasie ich stosowania jak i po odstawieniu, u osób cierpiących na schizofrenię. Przegląd badań przeprowadzono w 2013 roku, włączono osiem badań z randomizacją, w których łącznie wzięło udział 530 uczestników. W pięciu badaniach analizowano wpływ stosowania specyficznej psychoterapii, której celem było zmniejszenie ilości używanych konopi, w dwóch badaniach analizowano wpływ leków przeciwpsychotycznych na zmniejszenie stosowania konopi, a jedno dotyczyło stosowania kannabidiolu (związku znajdującego się w konopiach) jako metody leczenia schizofrenii.

Wyniki przeglądu są ograniczone, ponieważ badania obejmowały małe liczby chorych, a dane opisano w sposób niedostateczny.

Aktualnie nie ma danych naukowych potwierdzających większą skuteczność psychoterapii lub farmakoterapii w porównaniu ze standardową terapią w zmniejszeniu lub zaprzestaniu stosowania konopi. Brak jest także doniesień wskazujących na przewagę stosowania którejkolwiek z wymienionych metod leczenia. Potrzeba dalszych badań w celu określenia korzyści ze stosowania leków lub psychoterapii u osób cierpiących na schizofrenię stosujących konopie. Pozostaje niejasne czy kannabidiol wykazuje efekt przeciwpsychotyczny.

Ben Gray, Service User Expert, Rethink Mental Illness.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Bartłomiej Matulewicz Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information