Interwencje realizowane przez organizacje sportowe w celu zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa w zajęciach sportowych

Sektor sportu jest obszarem kluczowym przy zwiększaniu wskaźników aktywności fizycznej. Uczestnictwo w zorganizowanych formach aktywności fizycznej jest mniejsze u kobiet, zmniejsza się wraz z wiekiem oraz dodatkowo obniża się w niższych grupach socjo-ekonomicznych oraz mniejszościowych. Istotnym jest określenie najbardziej skutecznych interwencji podejmowanych przez organizacje sportowe mogących zwiększać uczestnictwo społeczeństwa w zajęciach sportowych oraz zmniejszać nierówności. W przeglądzie systematycznym nie odnaleziono żadnych badań z grupą kontrolną oceniających wpływ interwencji podjętych przez organizacje na zwiększenie uczestnictwa społeczeństwa w zajęciach sportowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information