Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu opóźnionej bolesności mięśni i zamkniętych obrażeń tkanek miękkich

Obrażenia tkanek miękkich występują bardzo powszechnie. Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) polega na oddychaniu czystym tlenem pod wysokim ciśnieniem w specjalnie do tego zaprojektowanej komorze. Czasami stosuje się ją po to, żeby poprzez zwiększenie dopływu tlenu do zranionego obszaru, przyśpieszyć powrót pacjenta do zdrowia. Niniejszy przegląd obejmował 9 małych badań, w których uczestniczyło łącznie 219 osób. W 2 badaniach porównano HBOT z terapią pozorowaną, odpowiednio w przypadku skręcenia stawu skokowego i kolanowego. Żadne z badań nie dostarczyło wystarczających dowodów, aby określić, czy HBOT pomogła osobom z tymi urazami. W pozostałych 7 badaniach badano wpływ HBOT na obrażenia mięśni nieprzyzwyczajonych do ćwiczeń. Na podstawie wyników tych badań nie stwierdzono, by HBOT pomagała osobom z obrażeniami mięśni nieprzyzwyczajonymi do ćwiczeń. Niemniej jednak istnieją pewne dowody na to, że osoby, które poddano tlenoterapii odczuwały nieco większy ból. Dalsze badania nad HBOT nie mają wysokiego priorytetu ze względu na różnorodność innych dostępnych interwencji terapeutycznych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Beauclerk Redakcja: Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information