Fitofarmaceutyki (leki otrzymywane z roślin) w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania fitofarmaceutyków u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową w każdym wieku, niezależnie od typu niedokrwistości i w dowolnym środowisku.

Wprowadzenie

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (anemia sierpowata, niedokrwistość sierpowata) to rodzaj dziedzicznej choroby krwi spowodowanej defektami w produkcji hemoglobiny. Hemoglobina to składnik czerwonej krwinki, odpowiedzialny za transport tlenu w organizmie. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa pojawia się, kiedy potomek dziedziczy wadliwe geny, odpowiedzialne za produkcję hemoglobiny, od obojga rodziców. Z anemią sierpowatokrwinkową związane są różnorodne powikłania oraz krótsza przewidywana długość życia. Fitofarmaceutyki to leki otrzymywane z roślin w postaci nieprzerobionej. Chorzy na anemię sierpowatokrwinkową mogą się z nimi spotkać w związku z środkami roślinnymi zalecanymi przez tradycyjnych uzdrowicieli. Nigdy nie oceniono korzyści związanych ze stosowaniem tych preparatów. Badania laboratoryjne od dawna sugerują, że ich stosowanie może pomagać w łagodzeniu objawów niedokrwistości sierpowatokrwinkowej.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 24 sierpnia 2017 roku.

Charakterystyka badania

Włączono dwa badania kliniczne (182 uczestników) i dwa fitofarmaceutyki: Niprisan® (znany również jako Nicosan®) i Ciklavit®.

Główne wyniki

Wyniki przeglądu wskazują, że Niprisan® może pomagać w zmniejszeniu częstości występowania bolesnych epizodów (tzw. kryz) przebiegu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. Ciklavit®, w odniesieniu do którego raportowano zmniejszenie częstość występowania bolesnych kryz u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, powinien zostać poddany dalszym badaniom przed sformułowaniem zaleceń dotyczących jego stosowania. W badaniu z wykorzystaniem Ciklavitu® stwierdzono również możliwy odwrotny efekt na stopień niedokrwistości. Żaden z preparatów nie wywoływał poważnych objawów niepożądanych ani zaburzeń czynności wątroby lub nerek u uczestników badań. Przed sformułowaniem zaleceń dotyczących stosowania tych preparatów niezbędne jest przeprowadzenie dokładniejszych i większych badań klinicznych. Dalsze badania powinny również ocenić wpływ długotrwałego stosowania tych preparatów.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych oceniono jako niską lub bardzo niską, w zależności od ocenianego skutku zdrowotnego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Anna Bagińskam Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save