Fitofarmaceutyki (leki otrzymywane z roślin) w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania fitofarmaceutyków u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową w każdym wieku, niezależnie od typu niedokrwistości i w dowolnym środowisku. Jest to aktualizacja opublikowanego wcześniej przeglądu Cochrane.

Wprowadzenie

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (anemia sierpowata, niedokrwistość sierpowata) to rodzaj dziedzicznej choroby krwi spowodowanej defektami w produkcji hemoglobiny. Hemoglobina to składnik czerwonej krwinki, odpowiedzialny za transport tlenu w organizmie. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa pojawia się wtedy, kiedy potomek dziedziczy wadliwe geny odpowiedzialne za produkcję hemoglobiny od obojga rodziców. Z anemią sierpowatokrwinkową związane są różnorodne powikłania oraz krótsza przewidywana długość życia. Fitofarmaceutyki to leki otrzymywane z roślin w postaci nieprzerobionej. Chorzy na anemię sierpowatokrwinkową mogą się z nimi spotkać w postaci środków roślinnych zalecanych przez tradycyjnych uzdrowicieli. Nigdy nie oceniono korzyści związanych ze stosowaniem tych preparatów. Badania laboratoryjne od dawna sugerują, że ich stosowanie może pomagać w łagodzeniu objawów niedokrwistości sierpowatokrwinkowej.

Data wyszukania

Dane naukowe są aktualne do 18 maja 2020 r.

Charakterystyka badania

Włączono trzy badania (obejmujące 212 uczestników) i trzy fitofarmaceutyki: Niprisan® (znany również jako Nicosan®), Ciklavit® oraz sproszkowany wyciąg z korzenia suma - Pfaffia paniculata.

Najważniejsze wyniki

Wyniki przeglądu wskazują, że Niprisan® może pomagać w zmniejszeniu częstości występowania bolesnych epizodów (tzw. kryz bólowych) w przebiegu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej.

Ciklavit® może mieć niewielki lub żaden wpływ na zmniejszenie częstości występowania kryz bólowych u chorych na niedokrwistość sierpowatokrwinkową oraz prawdopodobnie może negatywnie wpływać na stopień niedokrwistości.

Nie mamy pewności co do działania sproszkowanego wyciągu z korzenia Pfaffia Paniculata w tej grupie chorych.

Żaden z trzech preparatów nie wywoływał poważnych objawów niepożądanych ani zaburzeń czynności wątroby lub nerek u uczestników badań. Przed sformułowaniem zaleceń dotyczących stosowania tych preparatów niezbędne jest przeprowadzenie dokładniejszych i większych badań klinicznych. W dalszych badaniach należy również ocenić wpływ długotrwałego stosowania tych preparatów.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych oceniono jako niską lub bardzo niską, w zależności od ocenianego skutku zdrowotnego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information