Kampanie zachęcające dzieci do noszenia kasków rowerowych

Wiele dzieci ulega urazom głowy podczas jazdy na rowerze. Niniejszy przegląd ocenia zachęcanie dzieci do noszenia kasków, w odróżnieniu od nakazów określonych na drodze przepisów prawnych. Autorzy chcieli dowiedzieć się, jakiego rodzaju programy promujące noszenie kasków działają najlepiej, zwłaszcza wśród dzieci z ubogich rodzin, które mają mniejsze szanse na posiadanie własnych kasków. Znaleziono 29 programów promocji noszenia kasków, które następnie zostały przeanalizowane. Programy te były bardzo zróżnicowane: w odniesieniu do miejsca, gdzie były przeprowadzane, wieku dzieci, metod stosowanych w programie itp. Wyniki były również bardzo zróżnicowane, jednak ogólnie w 11 badaniach stwierdzono, że w wyniku programów promujących noszenie kasków przez dzieci było bardziej prawdopodobne, że ich uczestnicy będą nosić kaski w porównaniu do innych dzieci. Dalsze badania są nadal potrzebne, ale wydaje się możliwe, że najlepsze systemy opierają się na lokalnym środowisku i łączą zarówno edukację, jak i dostarczanie darmowych kasków. Promowanie kasków w szkołach, również wydaje się być skuteczne. Promowanie noszenia kasków wydaje się być bardziej skuteczne w przypadku młodszych dzieci (w wieku do 12 lat) niż w przypadku starszych dzieci i młodzieży. Badania włączone do przeglądu nie oceniały wpływu programów zachęcających do noszenia kasków na odsetek urazów, nie oceniały także, czy programy miały jakiekolwiek negatywne skutki, takie jak zmniejszenie częstości jazdy na rowerze. Większość z tych badań zostało przeprowadzonych w krajach o wyższych dochodach, a dodatkowy efekt promocji kasków ponad obowiązujące przepisy nie został zbadany. Potrzebne są dalsze badania, aby określić czy wprowadzenie dotowania kasków jest równie skuteczne jak zapewnienie darmowych kasków oraz, czy takie programy przeprowadzone w placówkach opieki zdrowotnej są tak samo skuteczne, jak te prowadzone w szkołach i społecznościach lokalnych. Inne rodzaje programów promujących noszenie kasków (np. te w których uczestniczą rówieśnicy w roli edukatorów, te które rozwijają umiejętności takie jak: podejmowanie decyzji i opór względem presji rówieśniczej, lub te poprawiające samoocenę, bądź poczucie własnej skuteczności) wymagają rozwijania i zbadania, w szczególności w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Wpływ programów promujących noszenie kasków, w krajach z istniejącym już ustawodawstwem wymagającym noszenia kasków rowerowych, oraz w krajach o niskich i średnich dochodach wymaga również dalszych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information