Interwencje antynikotynowe u osób młodych

Wprowadzenie

Na całym świecie codziennie od 80 000 do 100 000 młodych osób osób zaczyna palić. Wiele programów antynikotynowych kierowanych do nastolatków skupia się na zapobieganiu rozpoczynania przez nich palenia, jednak celem niektórych programów jest pomoc w zerwaniu z nałogiem tym nastolatkom, którzy chcą już zerwać z nałogiem. Postanowiliśmy zbadać, czy programy te mogą pomóc młodym ludziom rzucić palenie na sześć miesięcy lub dłużej. Wyszukiwania są aktualne do czerwca 2017 r.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowano 41 badań (obejmujących około 13 000 uczestników), w których badano metody pomocy nastolatkom w zaprzestaniu palenia. Badania te charakteryzowały się zróżnicowaną jakością i oceniały różne metody zaprzestania palenia, obejmujące poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe, metody wykorzystujące komputery i wiadomości tekstowe lub połączenie tych metod. Cztery badania dotyczyły leczenia farmakologicznego tj. plastrów nikotynowych. Uczestników rekrutowano w szkołach, a 29 badań zostało przeprowadzonych w Ameryce Północnej.

Główne wyniki

Mimo, że niektóre programy były obiecujące, w szczególności grupowe poradnictwo oraz te, które łączyły różne podejścia, to nie odnaleziono silnych danych naukowych o jakiejkolwiek z ocenianych metod, które wskazywały na ich skuteczność w zaprzestaniu palenia u młodych osób. W badaniach wykorzystywano różne definicje zaprzestania palenia, a wiele badań nie obejmowało wystarczającej liczby uczestników tak, aby zyskać pewność na temat szerszego zastosowania wyników. Nie wykazano dotychczas skuteczności terapii, takich jak: nikotynowa terapia zastępcza oraz bupropion u nastolatków, a jednocześnie zgłaszano zdarzenia niepożądane, mimo, że były one na ogół łagodne, a wyniki opierały się na badaniach z niewielką liczbą uczestników. Opierając się na odnalezionych danych nie możemy obecnie wskazać programu, pomocnego nastolatkom w rzuceniu palenia, który jest bardziej skuteczny niż samodzielna próba powstrzymania się palenia.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska lub bardzo niska dla wszystkich analizowanych wyników w niniejszym przeglądzie. Wynika to z problemów związanych z jakością niektórych badań, niewielkiej liczby badań i uczestników w odniesieniu do poszczególnych wyników oraz różnic między badaniami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz, Redakcja: Łukasz Strzeszyński Aktualizacja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information