Suplementy diety w zapobieganiu i leczeniu odleżyn

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie
Odleżyny są to rany spowodowane uciskiem w obciążonych miejscach, gdzie kości są wydatne (takich jak biodra, pięty i łokcie) u osób unieruchomionych. Zły stan odżywienia lub odwodnienie mogą osłabiać skórę i powodować, że osoby są bardziej narażone na powstawanie odleżyn. Kiedy doszło już do rozwoju odleżyn, mogą one powiększać się i bywają trudne do wyleczenia.

Pytanie badawcze
Naszym celem było sprawdzenie czy zmiana diety (np. poprzez podawanie suplementów) może zapobiegać rozwojowi odleżyn. Chcieliśmy również sprawdzić czy zmiana diety może być pomocna w gojeniu się odleżyn, które już powstały.

Niniejszy przegląd badań wskazuje, że nie ma jasnych danych naukowych wskazujących, że interwencje żywieniowe zmniejszają liczbę osób, u których powstają odleżyny lub pomagają w gojeniu się już istniejących odleżyn. Niezbędne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając