Stosowanie perazyny w schizofrenii

Schizofrenia jest ciężką chorobą powodującą ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki, która dotyka około jednego procenta populacji światowej. Schizofrenia cechuje się występowaniem objawów "pozytywnych", takich jak fałszywe przekonania i błędne sądy (urojenia), a także słyszenie głosów oraz widzenie rzeczy (halucynacje). W schizofrenii występują również "negatywne" objawy, takie jak apatia, utrata emocji, brak popędu i dezorganizacja zachowania i myślenia. Choroba silnie oddziałuje na życie i zdrowie jednostki - 80% do 90% chorych nie pracuje, a do 10% umiera.

Leki przeciwpsychotyczne są głównym sposobem leczenia schizofrenii i dzieli się je na "starsze" (pierwszej generacji lub "typowe") i nowsze (drugiej generacji lub "atypowe"). Jednak zazwyczaj stosowanie leków przeciwpsychotycznych wiąże się również z występowaniem poważnych działań niepożądanych, szczególnie zaburzeń ruchowych, takich jak niekontrolowane drżenie, drgania, sztywność mięśni, zmęczenie, zwiększenie masy ciała i niezdolność do usiedzenia w miejscu.

Perazyna należy do grupy leków przeciwpsychotycznych "starszych", pierwszy raz zastosowana była w 1950 roku. Sugerowano, że stosowanie perazyny wiąże się z małą częstością występowania działań niepożądanych (w szczególności zaburzeń ruchowych). Lek używany jest w takich krajach jak Niemcy, Polska, Holandia i była Jugosławia.

Wyszukiwanie badań przeprowadzono w lipcu 2012 roku. Przeglądem objęto siedem badań z łączną liczbą 479 uczestników i oceniono skutki stosowania perazyny u osób chorujących na schizofrenię. Porównanie perazyny z placebo ("atrapa" leczenia) oraz z innymi lekami przeciwpsychotycznymi nie wykazały wyraźnych różnic i przewagi perazyny. Jednak przeprowadzono tylko kilka badań a liczba uczestników w każdym badaniu była mała. Ponadto dostępne badania były ograniczonej jakości, w przypadku najważniejszych punktów końcowych (sposobów pomiaru efektu - przyp. tłum) jakość oceniono jako niską lub bardzo niską. Jako, że perazyna jest tanim lekiem i istnieją ograniczone dane naukowe, co do występowania mniejszej liczby działań niepożądanych w porównaniu do innych starszych leków przeciwpsychotycznych, potrzebne są dalsze dobrze zaprojektowane duże i i dobrze opisane badania.

To streszczenie zostało napisane przez uzytkownika opieki zdrowotnej Benjamina Gray'a z Rethink Mental Illness.

Email: ben.gray@rethink.org.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Dawid Storman Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information