Suplementacja długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u donoszonych noworodków

Pytanie badawcze: Czy karmienie donoszonych noworodków mlekiem wzbogaconym w długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (ang. long chain polyunsaturated fatty acids, LCPUFA – przyp. tłum.) wpływa na poprawę wzroku i ogólny rozwój neurologiczny w porównaniu z karmieniem nie wzbogacanym w LCPUFA?

Wprowadzenie: LCPUFA to rodzajów tłuszczów, które są niezbędne do rozwoju mózgu i wzroku u noworodków. Mleko matki zawiera wystarczającą ilość LCPUFA, tym samym uważa się, że jest lepsze niż mleko modyfikowane. Na rynku dostępne są mieszanki mleka modyfikowanego wzbogacone w LCPUFA.

Charakterystyka badań: W niniejszym przeglądzie analizowano badania, w których porównano wyniki zdrowotne u dzieci donoszonych (urodzonych ≥37 tygodnia ciąży), które karmiono mlekiem wzbogaconym w LCPUFA z wynikami dzieci donoszonych karmionych mlekiem, które nie zawierało LCPUFA.

Główne wyniki: Autorzy przeglądu stwierdzili, że wyniki zdrowotne u donoszonych noworodków karmionych mlekiem wzbogaconym w LCPUFA nie były lepsze niż u niemowląt karmionych mlekiem bez LCPUFA.

Jakość danych naukowych: Oceniliśmy, że ogólna jakość danych naukowych jest niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information