Strategi dos yang diselia berbanding rawatan penggantian opioid di rumah untuk orang yang bergantung kepada ubat opioid

Soalan ulasan

Pengulas menyemak bukti tentang keberkesanan strategi dos yang diselia dalam rawatan penggantian opioid untuk orang yang bergantung kepada ubat opioid.

Latar belakang

Kebergantungan opioid (OD) ialah masalah klinikal dan kesihatan awam global yang dikaitkan dengan beban penyakit dan kematian berkaitan ubat yang ketara. OD mewakili keadaan kesihatan yang kompleks yang biasanya memerlukan rawatan jangka panjang. Garis panduan antarabangsa mengesyorkan rawatan penggantian opioid (OST), seperti metadon dan buprenorfina, sebagai rawatan barisan pertama untuk OD. OST ialah satu bentuk penjagaan kesihatan untuk orang yang bergantung kepada heroin, atau orang yang menjadi dependen selepas mengambil opioid yang dipreskripsikan untuk kesakitan, dan melibatkan penggantian ubat yang digunakan secara tidak wajar dengan opioid tindak jangka panjang. OST memberi peluang kepada orang yang bergantung kepada opioid untuk menstabilkan kehidupan mereka, dan menangani dimensi sosial dan psikologi yang cenderung berlaku dalam pergantungan opioid. Aspek negatif OST ialah ubat yang digunakan boleh disalahguna, dengan penjualan di pasaran gelap atau penggunaan secara tidak wajar. Satu strategi untuk meminimumkan penyalahgunaan adalah dengan pengambilan ubat OST di bawah seliaan (dos yang diselia). Dengan dos yang diselia, akses kepada dos ubat yang tidak diselia atau yang dibawa pulang adalah satu keistimewaan yang boleh digunakan sebagai insentif motivasi dan ganjaran. Dos yang diselia juga dikaitkan dengan hubungan yang lebih kerap antara pelanggan dan penyedia perkhidmatan yang menawarkan lebih banyak peluang untuk urusan terapeutik. Walau bagaimanapun, menyediakan dos yang diselia adalah lebih mahal untuk pembekal perkhidmatan, dan lebih terhad untuk pelanggan yang perlu hadir untuk dos setiap hari. Tujuan ulasan ini adalah untuk menilai keberkesanan dos yang diselia, berbanding dengan pendispensan ubat yang dibawa pulang, dari segi pengurangan heroin dan penggunaan opioid lain yang tidak dibenarkan, pengekalan dalam rawatan, peyalahgunaan ubat dan kesan buruk.

Tarikh carian

Bukti ini adalah terkini sehingga April 2016.

Ciri-ciri kajian

Pengulas mengenal pasti enam kajian yang melibatkan 7999 orang yang menerima rawatan dengan metadon (7786 orang) atau buprenorfina-nalokson (213 orang) untuk pergantungan opioid. Empat daripada kajian adalah kajian rawak terkawal (kajian klinikal bila mana orang dimasukkan ke dalam satu daripada dua atau lebih kumpulan rawatan secara rawak), manakala dua kajian lain mengikuti kumpulan orang dari masa ke masa. Empat daripada kajian itu dibiayai oleh Institut Penyelidikan Kesihatan Nasional dan oleh Lembaga Penyelidikan Kesihatan, dengan satu kajian tidak melaporkan sumber pembiayaan. Satu kajian juga dibiayai oleh syarikat ubat buprenorfina-nalokson.

Hasil utama

Pada susulan tiga atau lebih bulan, ulasan ini tidak menemui bukti tentang manfaat dos yang diselia berkenaan dengan mengekalkan orang dalam rawatan, atau mengurangkan penggunaan opioid, pengurangan kematian dan kejadian buruk ubat. Satu kajian mendapati bahawa dos yang diselia membawa kepada pengurangan penyalahgunaan. Tiada kajian menilai kesan dos yang diselia ke atas simptom kesakitan, keinginan dadah, hari penggunaan opioid tanpa izin, dos berlebihan dan kemasukan ke hospital.

Pengulas tidak dapat membuat sebarang kesimpulan tentang keberkesanan dos yang diselia berbanding dengan pendispensan ubat sebagai dos bawa pulang, dalam konteks OST. Penyelidikan lanjut diperlukan untuk menentukan keberkesanan dos yang diselia atau dibawa pulang dalam OST.

Kualiti bukti kajian

Secara keseluruhan, kajian dijalankan secara sederhana, tetapi terdapat sebilangan kecil kajian yang melaporkan hasil yang menarik, oleh itu tidak mencukupi untuk menilai keberkesanan intervensi seperti penyalahgunaan, pengurangan penggunaan opioid, pengekalan dalam rawatan dan kekerapan penggunaan opioid yang tidak dibenarkan, Tambahan pula , kadar kejadian yang rendah bagi beberapa peristiwa antara kajian menyebabkan kualiti keseluruhan bukti dinilai sebagai rendah dan sangat rendah. Ini menunjukkan bahawa bukti lanjut berkemungkinan mengubah anggaran kesan relatif yang dibuat dalam ulasan ini.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Leong Siew Lian (Monash University Malaysia). Disunting oleh Ahmad Filza Ismail (afilza@usm.my). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information