Usporedba nadziranog doziranja supstitucijske terapije i kućne supstitucijske terapije za opijatske ovisnike

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirali smo dokaze o djelotvornosti dva načina liječenja ovisnosti opijatima.

Dosadašnje spoznaje

Opijatska ovisnost je globalni klinički i javnozdravstveni problem koji je rezultira velikim brojem raznih bolesti te smrti. Opijatska ovisnost predstavlja složeno zdravstveno stanje koje obično zahtijeva dugotrajno liječenje. Međunarodne smjernice preporučuju supstitucijsku terapiju (OST) za prvu liniju liječenja opijatske ovisnosti. Najčešće korišteni lijekovi za supstitucijsku terapiju su metadon i buprenorfin. Supstitucijska terapija je oblik zdravstvene skrbi za ljude koji su ovisni o heroinu ili za ljude koji su postali ovisni nakon uzimanja propisanih opioidnih analgetika i uključuje zamjenu lijeka koji se neprimjereno koristi s opioidom dugog djelovanja. Kućna supstitucijska terapija daje ovisnicima priliku da stabiliziraju svoje živote te da usporedno rješavaju socijalne i psihološke poteškoće koje prate opijatsku ovisnost. Negativna strana kućne supstitucijske terapije je da se zamjenski lijekovi mogu zlorabiti te prodavati na crnom tržištu ili se sami lijekovi mogu neprimjereno koristiti. Jedna od strategija za smanjenje zloupotrebe zamjenskih lijekova je da se OST terapija primjenjuje pod nadzorom. U terapiji nadziranog doziranje, supstitucijska terapija bez nadzora postaje privilegija koja se može koristiti kao motivacijski i nagradni poticaj. Nadzor doziranja je također povezan s češćim kontaktom između ovisnika i zdravstvenog djelatnika koji nudi više mogućnosti za terapijski angažman. Međutim, pružanje nadziranog doziranja skuplje je za zdravstvena osiguranja te kompliciranije za ovisnike koji moraju svakodnevno uzimati supstitucijsku terapiju. Svrha ovog Cochrane sustavnog pregleda bila je procijeniti učinkovitost nadziranog doziranja zamjenskih lijekova u usporedbi s propisivanjem zamjenskih lijekova za uzimanje u kućanstvu. Efikasnost se mjerila smanjenjem doze heroina ili drugih opioda, ostanku u liječenju te prisutnosti štetnih učinaka.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Pronašli smo šest studija koje su uključivale 7999 pacijenata. Metadon je primalo 7786 ovisnika, a buprenorfin-nalokson 213 ovisnika. Četiri studije su randomizirana kontrolirana ispitivanja (kliničke studije u kojima su ljudi nasumično stavljeni u jednu od dvije ili više terapijskih skupina), dok su druge dvije studije pratile ovisnike tijekom vremena. Četiri studije financirali su neprofitni izvori. Jedna studija nije navela izvor financiranja. Jednu studiju financirala je tvrtka koja proizvodi buprenorfin-nalokson.

Ključni rezultati

Nakon tri ili više mjeseci praćenja, ovaj sustavni pregled nije pronašao nikakve dokaze o efikasnosti nadziranog doziranja supstitucijske terapije. Jedna studija otkrila je da nadzirano doziranje dovodi do smanjenja zloupotrebe zamjenskih lijekova. Nijedna studija nije procijenila učinak nadziranog doziranja na simptome boli, žudnju za drogom, neprimjerenu opioidnu upotrebu, predoziranje i hospitalizaciju.

Nismo mogli donijeti nikakve zaključke o djelotvornosti nadizranog dozirana u usporedbi s davanjem lijekova za uzimanje kod kuće. Daljnja istraživanja trebaju odrediti djelotvornost nadziranog uzimanja lijekova u bolesnika s OST.

Kvaliteta dokaza

Sveukupno gledano, studije su umjereno dobro provedene, ali je mali broj studija koje su analizirale nama zanimljive ishode. Zbog te činjenice nismo mogli primjereno ocijeniti djelotvornost intervencija. Smanjenje opioidne upotrebe, ostanak u liječenju i učestalost neprimjerene opioidne uporabe nisu mogle biti analizirane. Nadalje , niske stope pojava nekih događaja između studija rezultirale su ukupnom kvalitetom dokaza koji su ocijenjeni kao niski i vrlo niski. To ukazuje da bi daljnji dokazi vjerojatno mijenjali procjene relativnog učinka u ovom pregledu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Krste Borić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information