Penggunaan vitamin D untuk mencegah serangan asma

Soalan ulasan

Adakah penggunaan vitamin D dapat mencegah serangan asma atau meningkatkan kawalan simptom asma atau kedua-duanya sekali?

Latar belakang

Tahap vitamin D (juga dikenali sebagai 'vitamin matahari') yang rendah di dalam darah telah dihubungkait dengan peningkatan risiko mendapat serangan asma dalam kalangan pesakit lelah kanak-kanak dan orang dewasa. Setakat ini, terdapat beberapa kajian klinikal yang telah dijalankan untuk menentukan sama ada vitamin D dapat mencegah serangan asma dan meningkatkan kawalan simptom dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa. Namun demikian, keputusan beberapa kajian yang mempunyai reka bentuk kajian saintifik yang kukuh belum diuji secara kumpulan.

Kajian yang diambilkira

Tujuh buah kajian yang melibatkan 435 orang kanak-kanak dan dua lagi kajian yang melibatkan 658 orang dewasa melalui carian sehingga Januari 2016 telah dimasukkan di dalam ulasan ini. Daripada jumlah ini, sebuah kajian telah melibatkan 22 orang kanak-kanak manakala dua lagi pula melibatkan 658 orang dewasa. Data tersebut menyumbang kepada analisa tahap serangan lelah yang dialami. Tempoh kajian adalah antara empat sehingga 12 bulan di mana kebanyakan yang terlibat mendapat serangan asma yang ringan dan sederhana. Kesemua kajian telah membandingkan penggunaan vitamin D dengan plasebo.

Keputusan utama

Mereka yang diberi vitamin D akan mendapat kadar serangan asma yang lebih rendah serta dapat mengurangkan penggunaan ubat steroid secara oral. Melalui penggunaan vitamin D, purata bilangan serangan untuk seorang juga menurun daripada 0.44 kepada 0.28 (kualiti bukti yang kukuh). Vitamin D dapat mengurangkan berlakunya risiko serangan lelah akut (iaitu daripada 6 kes di dalam 100 kepada hanya 3 kes dalam 100) yang memerlukan kemasukan ke hospital (kualiti bukti yang kukuh).

Vitamin D hanya memberikan sedikit atau tiada kesan langsung terhadap fungsi paru-paru ataupun simptom asma setiap hari (kualiti bukti yang kukuh). Kami mendapati vitamin D tidak meningkatkan risiko kesan sampingan yang teruk pada sukatan yang dikaji (kualiti bukti yang sederhana).

Keputusan tersebut berdasarkan kajian yang berkualiti tinggi.

Kesimpulan

Vitamin D didapati menawarkan perlindungan terhadap serangan asma yang teruk pada orang dewasa dengan asma ringan dan sederhana. Kajian lanjut terutamanya ke atas kanak-kanak dan mereka yang mendapat serangan asma yang teruk dan kerap adalah perlu sebelum cadangan klinikal yang muktamad dapat diberi.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Gan Siew Hua (Universiti Sains Malaysia). Disunting oleh Norhayati Mohd Noor (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information