Vitamin D za sprječavanje napada astme

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je da li D vitamin sprječava napade astme ili poboljšava kontrolu simptoma astme ili oboje.

Dosadašnje spoznaje

Niska razina D vitamina u krvi ("sunčani vitamin") povezuje se s povećanim rizikom napada astme u djece i odraslih s astmom. Provedeno je nekoliko kliničkih ispitivanja u kojima je ispitano može li vitamin D spriječiti napade astme i poboljšati kontrolu simptoma astme u djece i odraslih. Međutim, rezultati iz studija koje se smatraju najvišom razinom dokaza (randomizirani kontrolirani pokus) do sada nisu procijenjeni u sustavnom pregledu literature.

Uključene studije

Uključili smo sedam studija koje uključuju 435 djece i dvije studije koje uključuju 658 odraslih u pregledu. Pretražena je literatura objavljena do siječnja 2016. U analizu učestalosti teških napadaja astme uključena je jedna studija u kojoj je sudjelovalo 22 djece i dvije studije u kojima je sudjelovalo 658 odraslih. Trajanje studija bilo je u rasponu od četiri do 12 mjeseci. Većina osoba koje su sudjelovale je imala blagu ili umjerenu astmu. Sve studije su uspoređivale D vitamin s placebom.

Ključni rezultati

Ljudi kojima je dan D vitamin su imali manje napadaja astme koje je trebalo liječiti oralnim steroidima. Prosječan broj napada po osobi po godini se smanjio s 0,44 na 0,28 s D vitaminom (dokaz visoke kvalitete). D vitamin je smanjio rizik od dolazaka u bolnicu s akutnim napadom astme od 6 po 100 do oko 3 po 100 (visoka kvaliteta dokaza).

D vitamin je imao mali ili nikakav učinak na funkciju pluća ili svakodnevne simptome astme (visoka kvaliteta dokaza). Otkrili smo da D vitamin nije povećao rizik od ozbiljnih nuspojava u dozama koje su bile ispitane (umjerena kvaliteta dokaza).

Sva ova saznanja temelje se na procjeni studija visoke kvalitete.

Zaključak

Za vitamin D je utvrđeno da omogućuje određenu zaštitu protiv teških napadaja astme u odraslih koji pate od blage do umjerene astme. Potrebna su dalja istraživanja s naglaskom na djecu i ljude koji pate od učestalih teških napadaja astme prije nego se donesu konačne kliničke preporuke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr