Ketepatan ujian diagnostik yang cepat untuk mengesan demam kepialu dan paratyphoid (enterik).

Penyelidik cochrane menilai ketepatan ujian diagnostik yang cepat secara tersedia komersial dan juga prototaip mereka (termasuk TUBEX, Typhidot, Typhidot M, kepialu ujian-it dan ujian lain) untuk mengesan demam kepialu dan paratyphoid (enterik) pada orang yang hidup di negara-negara di mana anggaran bilangan individu yang mempunyai penyakit pada satu-satu masa adalah lebih daripada 10 per 100,000 penduduk. Jika tepat, mereka boleh menggantikan ujian diagnostik yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan dunia WHO yang semasa: kultur (pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan dari darah atau tulang sum-sum pesakit).

Latar belakang

Demam Kepialu dan demam paratyphoid adalah jangkitan yang disebabkan oleh bakteria SalmonellaTyphi and Salmonella Paratyphi A masing-masing. Istilah 'demam enterik' digunakan untuk menggambarkan kedua-dua jangkitan. Demam enterik adalah sukar untuk dikesan kerana tanda-tanda dan simptom merupa penyakit berjangkit lain yang menyebabkan demam seperti malaria.

Ujian disyorkan untuk mengesahkan sama ada seseorang mempunyai demam enterik adalah untuk menumbuh bakteriaSalmonella daripada darah pesakit. Ia mengambil masa sekurang-kurangnya 48 jam untuk mendapat keputusan, jadi tidak dapat membantu pekerja-pekerja kesihatan yang membuat diagnosis pada hari yang sama kultur darah diambil. Kultur darah boleh memberi keputusan yang negatif walaupun seseorang mempunyai demam enterik. Ujian ini juga memerlukan makmal dan kakitangan terlatih, yang sering tidak terdapat dalam komuniti di mana demam enterik adalah perkara biasa.

Ujian diagnostik cepat (RDTs) direka supaya mudah untuk digunakan, dan untuk memberikan keputusan yang cepat tanpa memerlukan kultur darah dalam makmal. Kos untuk RDT demam enterik akan menjadi lebih kurang daripada kultur darah, dan memerlukan kurang latihan untuk dilaksanakan.

Ciri-ciri kajian

Penyelidik Cochrane mencari sastera yang tersedia sehingga ke 4 Mac 2016 yang merangkumi 37 kajian. Kebanyakan kajian disertai peserta-peserta dari Asia Selatan. Kebanyakan peserta dewasa, dengan 22 kajian yang termasuk kanak-kanak. Semua RDTs yang dinilai mengesan Salmonella Typhi (demam typhoid) sahaja.

Kualiti bukti

Penyelidik Cochrane menilai kualiti data bagi setiap kajian yang menggunakan senarai semak yang standard yang dipanggil QUADAS-2. Bilangan kajian berkualiti tinggi membanding jenis RDT yang berbeza pada pesakit yang sama adalah berkurangan. Dua pertiga daripada kajian termasuk tidak menilai RDTs dalam konteks pesakit yang biasanya diuji untuk penyakit itu. Banyak kajian menggunakan rekabentuk kajian tertentu (kajian kawalan kes) yang berisiko anggaran lebihan ketepatan RDT. Dalam kajian yang menilai RDT Typhidot, itu selalunya tidak jelas sama ada bilangan keputusan ujian adalah tidak dapat ditentukan, apabila ujian tidak dapat membezakan sebuah episod jangkitan semasa dari episod penyakit yang lepas. Secara keseluruhannya, kepastian bukti dalam kajian yang menilai RDT demam enterik adalah rendah.

Keputusan Utama

Sensitiviti menunjukkan peratusan pesakit dengan keputusan ujian positif yang dikenalpasti betul menghidap penyakit. Spesifisiti menunjukkan peratusan pesakit yang dikenalpasti tidak mempunyai penyakit. TUBEX menunjukkan purata sensitiviti sebanyak 78% dan spesifisiti sebanyak 87%. Kajian untuk Typhidot, yang merangkumi Typhidot, Typhidot M, TyphiRapid-Tr02, menunjukkan purata sensitiviti 84% dan spesifikasi 79% Apabila kajian Typhidot dengan pelaporan jelas akan keputusan yang tidak pasti dipertimbangkan, purata sensitiviti dan spesifisiti Typhidot ialah 78% dan 77% masing-masing. Test-It Typhoid dan prototaip (KIT) menunjukkan purata sensitiviti sebanyak 69% dan spesifikasi sebanyak 90%.

Berdasarkan keputusan ini, pada 1000 pesakit dengan demam di mana 30% (300 pesakit) mengalami demam enterik, kami menjangka ujian Typhidot melapor keputusan yang tidak pasti atau di mana ujian tidak menghasilkan keputusan yang tidak dapat ditentukan, secara purata, terlepas diagnosis (memberi palsu yang keputusan negatif) seramai 66 pesakit dengan demam enterik, TUBEX dengan 66 terlepas danTest-It Typhoid dan prototaip (KIT) 93 terlepas. Dalam 700 orang tanpa demam enterik, bilangan orang yang salah diberikan diagnosis demam enterik (keputusan palsu positif) akan secara purata 161 dengan ujian Typhidot, 91 dengan TUBEX dan 70 dengan Test-It typhoid dan prototaip (KIT). Perbezaan dalam jumlah keputusan palsu negatif dan palsu positif pada pesakit dari pelbagai ujian adalah tidak begitu penting secara statistik. RDTs yang dinilai adalah tidak cukup tepat untuk menggantikan kultur darah sebagai ujian diagnostik untuk demam enterik.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Khaw Loke Tim (International Medical University). Disunting oleh Lai Nai Ming, School of Medicine, Taylor’s University, Malaysia. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi loketimkhaw@imu.edu.my

Tools
Information