Intervensi untuk menggantikan kehilangan gigi: 1-tahap berbanding 2-tahap perletakan implan.

Ulasan ini telah ditarik balik.

Sebab untuk penarikan balik dan versi terdahulu telah diarkib dan boleh diakses dalam rekod penarikan balik di Perpustakaan Cochrane.