Penggunaan ubat titis telinga untuk mengeluarkan lilin telinga yang keras, adalah lebih baik daripada tidak menggunakan apa-apa rawatan, tetapi tiada jenis ubat titis tertentu yang dapat disyorkan.

Ulasan ini telah ditarik balik.

Sebab untuk penarikan balik dan versi terdahulu telah diarkib dan boleh diakses dalam rekod penarikan balik di Perpustakaan Cochrane.