Operacija zamjene kuka u odraslih

Ovaj sustavni pregled procijenio je dokaze iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja i kvazi-randomiziranih ispitivanja o prednostima i štetnim učincima različitih oblicima zamjene kuka koji se koriste za liječenje prijeloma u odraslih pacijenata.

Dosadašnje spoznaje

Prijelom kuka je prijelom gornjeg dijela bedrene kosti. Ove vrste prijeloma česte su u starijih osoba čije kosti mogu biti krhke zbog stanja zvanog osteoporoza. Jedna od metoda liječenja je zamjena slomljenog kuka umjetnim. To se može učiniti pomoću hemiartroplastike (HA), koja zamjenjuje dio zgloba kuka (kuglasti dio zgloba). Ove zamjene mogu biti unipolarne (jedan umjetni zglob) ili bipolarne (s dodatnim zglobom unutar HA). Alternativno, kirurški zahvat može zamijeniti cijeli zglob kuka, što uključuje i čašicu u kojoj se nalazi kuglasti dio zgloba - totalna artroplastika kuka (TAK). Oba umjetna zgloba mogu se učvrstiti sa ili bez koštanog cementa.

Datum pretraživanja dokaza

Tražili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja (klinička istraživanja u kojima su ljudi nasumično raspoređeni u skupine) i kvazi-randomizirana istraživanja (u kojima se ispitanici raspoređuju u skupine metodom koja nije nasumična, pomoću datuma rođenja ili broja bolničke evidencije) objavljena do 6. srpnja 2020. godine.

Značajke istraživanja

U ovaj je sustavni pregled uključeno 58 istraživanja koja su uključivala 10,654 odrasle osobe sa 10,662 prijeloma kuka. Sudionici istraživanja bili su dobi od 63 do 87 godina, od čega je 71% sudionika bilo ženskog spola, što je uobičajeno za osobe koje imaju ovu vrstu prijeloma kuka.

Ključni rezultati

Cementna HA u usporedbi s necementnom HA (17 istraživanja, 3,644 sudionika)

Cementna HA poboljšava kvalitetu života povezanu sa zdravljem (HRQoL) i smanjuje rizik od smrti 12 mjeseci nakon operacije. Ovaj rezultat varirao je od manjeg do velikog učinka u uključenim istraživanjima. Možda postoji mala ili nikakva razlika u sposobnosti korištenja kuka (funkcionalni status), ali ti su dokazi bili vrlo nesigurni. Vjerojatno postoji mala ili nikakva razlika u svakodnevnim aktivnostima ili sposobnosti samostalnog hodanja, postotku ljudi koji dožive zbunjenost nakon operacije (delirij), smrti unutar četiri mjeseca od operacije ili potrebi za dodatnom operacijom. Većina rizika od komplikacija bila je slična, ali primijetili smo da su neki rizici izravno povezani s operacijom zamjene kuka (kao što je izazivanje loma tijekom operacije) bili češći uz necementne HA.

Bipolarna HA u usporedbi s unipolarnom HA (13 istraživanja, 1,499 sudionika)

Tip HA vjerojatno ima mali ili nikakav učinak na smrtnost unutar četiri mjeseca ili do 12 mjeseci nakon operacije, a može imati mali ili nikakav učinak na potrebu za dodatnom operacijom. Nijedno istraživanje nije pratilo svakodnevne aktivnosti i funkcionalni status četiri mjeseca nakon operacije. Dokazi su bili vrlo nesigurni o učinku bipolarnog ili unipolarne HA na delirij ili kvalitetu života povezanu sa zdravljem unutar četiri mjeseca od operacije. Rizici od komplikacija bili su slični, dok nismo pronašli dokaze o riziku od iščašenja kuka.

TAK u usporedbi sa HA (17 istraživanja, 3,232 sudionika)

Nismo sigurni jesu li svakodnevne aktivnosti, funkcionalni status, delirij, pokretljivost ili smrtni slučajevi unutar četiri mjeseca ili do 12 mjeseci nakon operacije bili različiti između ovih kirurških zahvata. Dokazi nisu pokazali razliku u riziku za dodatne operacije, ali nismo mogli isključiti mogućnost važne koristi od totalne artroplastike. Iako je rizik od većine komplikacija bio sličan, dislokacija kuka je bila češća sa totalnom artroplastikom kuka (TAK).

Pouzdanost dokaza

Dokazi za brojne usporedbe temelje se na samo nekoliko sudionika, a brojna istraživanja koristila su metode koje možda nisu pouzdane. Većina dokaza o svakodnevnim aktivnostima, funkcionalnom statusu, kvaliteti života povezane sa zdravljem i samostalnom hodanju bila je niske i vrlo niske razine pouzdanosti, što znači da nismo sigurni u rezultate. Za ostale ishode, pouzdanost dokaza bila je ograničena ili umjerena.

Zaključak

Za osobe koje imaju HA, vjerojatno je da će cementna HA sveukupno pružiti bolje ishode od necementne HA. Nema dokaza koji sugeriraju da bipolarna HA dovodi do drugačijih ishoda od unipolarne HA. Razlike između potpune zamjene kuka i djelomične zamjene kuka su male i možda nisu klinički važne.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Tomić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information