Topikalni benzoil peroksid za liječenje akni

Pitanje sustavnog pregleda

Učinili smo pregled dokaza koji prikazuju učinak i sigurnost topikalnog benzoil peroksida (BPO), primijenjenog samostalno ili u kombinaciji. Usporedbe koje su ispunile uvjete uključivale su placebo (identičan ali neaktivan pripravak), neliječenje ili drugi aktivni (medicinski) topikalni pripravak za liječenje akni (primijenjen samostalno ili u kombinaciji s drugim topikalnim lijekovima koji ne sadrže BPO) (uključeni su dokazi dostupni do veljače 2019. godine).

Glavni ishodi ovog pregleda bili su ispitanikova procjena poboljšanja akni i odustajanje od sudjelovanja u studiji zbog bilo koje nuspojave. Također smo uzeli u obzir postotak ispitanika koji su doživjeli bilo koju nuspojavu u tijeku studije.

Dosadašnje spoznaje

Akne su česta bolest kože koja utječe na fizičko, mentalno i socijalno blagostanje milijuna adolescenata i mlađih odraslih osoba. Za liječenje akni dostupni su brojni oblici liječenja, a topikalni BPO se preporučuje kao prva linija liječenja ili samostalno ili u kombinaciji s drugim topikalnim ili oralnim lijekovima, ovisno o težini kliničke slike akni. Međutim, korist i štetnost BPO tek trebaju biti procijenjeni.

Obilježja istraživanja

Uključili smo 120 studija (koje su uključile 29 592 ispitanika randomiziranih u 116 ispitivanja; u četiri pokusa broj randomiziranih sudionika nije bio jasan). Tijekom našeg istraživanja, našli smo studije koje su procjenjivale različite koncentracije BPO, BPO primijenjen na različite načine, ili BPO primijenjen samostalno ili u kombinaciji s drugim oblicima liječenja, koji se mogu i ne moraju smatrati primarnim liječenjem. Ta su istraživanja usporedila tretmane s različitim koncentracijama ili formulacijama BPO-a, placeba, liječenja ili drugih medicinskih tretmana koji se daju samostalno ili u kombinaciji.

Većina studija uključivala je muške i ženske sudionike s blagim do umjereno teškim oblikom akni; u samo 67% studija prijavljena je dob sudionika, koja je bila u rasponu od 18 do 30 godina. Sudionici su liječeni tijekom 8 tjedana u gotovo dvije trećine pokusa. Dvije petine ispitivanja bila su financijski podržani od industrije, a više od polovice ispitivanja nije prijavilo svoje financijske izvore. Nekoliko studija prijavilo je mjesto ispitivanja, a lokacije su uključivale bolnice, medicinske centre, nacionalne medicinske institute, klinike, bolničke odjele, i ambulante opće medicine.

Ključni rezultati

Našli smo dokaze niske sigurnosti koji ukazuju da dugotrajna (npr. dulje od osam tjedana) primjena BPO može povećati samoprocijenjen uspjeh liječenja u usporedbi s placebom ili neliječenjem (tri studije), ali može biti da postoji mala ili nikakva razlika u uspjehu liječenja u usporedbi primjene BPO s primjenom adapalena (pet studija) ili klindamicina (jedna studija). Ovaj ishod nije bio opisan u studijama koje su uspoređivale primjenu BPO s topikalnim eritromicinom ili salicilnom kiselinom.

Dugotrajno korištenje BPO može dovesti do povećane vjerojatnosti prekida liječenja u usporedbi s placebom ili neliječenjem (24 studije), pri čemu su kao najčešći razlozi navedeni crvenilo, svrbež, pečenje kože (dokaz niske sigurnosti). Kada je uspoređeno srednje dugo do dugotrajno korištenje BPO s adapalenom (11 studija), klindamicinom (osam studija), eritromicinom (jedna studija), ili salicilnom kiselinom (jedna studija), pronašli smo samo dokaze vrlo niske sigurnosti, što znači da iako može postojati mala ili nikakva razlika u prestanku korištenja pripravka među skupinama, nismo sigurni u rezultate. Treba uzeti u obzir da sudionikovo odustajanje od liječenja može biti povezano s čimbenicima vezanima za prihvatljivost primjene (dermatitis, osip, oticanje lica, osjetljivost), prije nego sa sigurnošću.

Dokaz vrlo niske razine sigurnosti znači da nismo sigurni da BPO uzrokuje više nuspojava među ispitanicima koji su srednje do dugotrajno primjenjivali BPO nego među onima koji nisu liječeni ili su dobivali placebo (21 studija), adapalena (sedam studija), eritromicin (jedna studija), ili salicilna kiselina (jedna studija). Srednje dugo liječenje s BPO može dovesti do povećanog rizika od nuspojava u usporedbi s klindamicinom, ali učinci liječenja se mogu razlikovati, tako da izabrano liječenje može napraviti malu ili nikakvu razliku (šest studija, dokaz srednje razine sigurnosti). Nuspojave koje su prijavljene u ovim studijama su obično bile blage ili srednje teške, a najčešće se radilo o lokaliziranoj suhoći, iritaciji, ekcemu, crvenilu, boli na mjestu primjene, i svrbežu.

Pouzdanost dokaza

Za naše ključne dokaze, procijenili smo sigurnost dokaza za „ispitanikova procjena poboljšanja akne“ kao nisku. Za ishode „odustajanje zbog nuspojava“ i „postotak ispitanika koji su imali nuspojave“, dokaz je uglavnom vrlo niske sigurnosti.

Uključeni pokusi bili su visokog ili nejasnog rizika pristranosti, broj ispitanika je bio malen, rezultati nisu bili dosljedni među istraživanjima, i posumnjali smo na pristrano objavljivanje istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Elvira Lazic Mosler (autorica sustavnog pregleda)
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information