Liječenje Buergerove bolesti lijekovima

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Buergerova bolest je stanje ponavljane upale i začepljenja malih i srednje velikih arterija i vena ruku i nogu, uz pogoršanja. Uzrok je nepoznat, ali se češće javlja u muškaraca koji puše duhanske proizvode. U mladih koji puše se javljanju ulkusi (vrijedovi) i vrlo jaki bolovi u udovima. U teškim oblicima kirurško liječenje ne pomaže, te se koriste lijekovi. Primjerice, cilostazol, klopidogrel, pentoksifiline ili pripavci prostaciklina i prostaglandina koji preusmjeravaju krvotok u oboljele dijelove, te pomažu u cijeljenju vrijedova i ublažavaju bolove. U ovom Cochrane sustavnom pregledu su analizirani klinički pokusi u kojima je istražena učinkovitost lijekova za Buergerovu bolest.

Ključni rezultati

Pretraživanjem je nađeno 5 randomiziranih kontroliranih studija koje su uključile ukupno 602 ispitanika koji su liječeni oko 4 tjedna (dokazi se odnose na literaturu objavljenu do travnja 2015.). U tim je studijama ispitan učinak analoga prostaciklina i placeba, aspirina, te analoga prostaglandina, i folne kiseline i placeba. Nisu nađene studije koje su ispitivale cilostazol, klopidogrel i pentoksifilin, niti studije koje su usporedile oralni (uzet na usta) prostanoid i intravenski prostanoid. Uključene studije su ispitale pripravke prostaciklina i prostaglandina, a koji mogu preusmjeriti krvotok i poboljšati prokrvljenost oboljelog dijela tijela.

Dokaz srednje kvalitete iz jedne studije ukazuje da je intravenska primjena iloprosta učinkovita u cijeljenju vrijedova i ublažavanju boli u mirovanju nakon 28 dana liječenja u usporedbi s oralnom primjenom aspirina, ali nije bilo razlike u broju amputacija. Dokazi iz dviju studija ukazuju da je prostaciklin podjednako učinkovit kao i analozi prostaglandina u cijeljenju vrijedova (dokaz vrlo niske kvalitete) i smanjenju boli u mirovanju (dokaz niske kvalitete), ali broj amputacije nije prikazan. Srednja kvaliteta dokaza nađena u jednoj studiji da nema razlike između placeba i oralnog prostaciklinskog analoga iloprosta (200 ug i 400 ug) u liječenju ishemijskih vrijedova ili ublažavanju boli u mirovanju nakon 8 tjedana i 6 mjeseci, te broj amputacija nakon 6 mjeseci. Dokaz vrlo niske kvalitete je bio u studiji bez razlike između placeba i folne kiseline u bolesnika s Buergerovom bolešću i hiperhomocistinemijom (stanje povišenih koncentracija homocisteina u krvi) na broj amputacija i procjenu boli. Cijeljenje vrijedova nije ispitano. Nuspojave liječenja, primjerice glavobolja ili mučnina nisu bili razlogom za prekid liječenja te nije bilo težih posljedica. Ishod kao što je preživljenje bez amputacije, duljina hodanja ili duljina hodanja bez boli, te brahijalni indeks gležnja nisu praćeni u niti jednoj studiji.

Kvaliteta dokaza

Sveukupno je kvaliteta dokaza bila vrlo niska do srednja, mali broj studija s malim brojem ispitanika, razlikama u težini bolesti, te nedostatnim podacima o izloženosti duhanu. Za procjenu učinkovitosti lijekova za Buergerovu bolest potrebne su studije visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr