Ručno okretanje loše položenog djeteta za sprječavanje operativnog porođaja i smanjenje komplikacija za majku i dijete

Dosadašnje spoznaje

Većina djece nalazi se u položaju u kojem su okrenuti unatrag (anterior položaj tjemena) prije i za vrijeme poroda. Kada je dijete okrenuto prema naprijed (posteriorni položaj) ili na stranu (transverzalni položaj), djetetova glava ima širi profil naspram porođajnog kanala pa spuštanje djeteta kroz kanal može biti otežano.Posteriorni i transverzalni položaj povezuju se s duljim i bolnijim porodom, povećanom potrebom za lijekovima protiv smanjenja boli, većim postotkom razdora međice (koji mogu uključivati i razdor anusa i debelog crijeva), pojačanim krvarenjem nakon porođaja i upalom maternice nakon porođaja.U tim se slučajevima porođaj češće dovršava korištenjem porođajnih kliješta (forceps), vakuumom ili carskim rezom, u nekim slučajevima u kasnijem prvom ili ranom drugom stadiju poroda, najčešće kada je vrat maternice (cerviks) u potpunosti otvoren.

Rotacija rukom (manualna rotacija) može se izvesti da bi se dijete okrenulo u anteriorni položaj. Manualna rotacija podrazumijeva da porodničar koristi svoje ruke ili prste da bi rotirao glavu djeteta. Ponekad se izvodi kroz dva do tri truda, a dijete ostaje u položaju najčešće kroz dva truda.

Karakteristike studija

Pretražene su specijalizirane baze medicinskih podataka kako bi se našli klinički pokusi u kojima je uspoređena manualna rotacija s promatranjem (čekanjem), ubrzavanjem porođaja ili operacijom. Uključene žene rađale su na termin (barem u 37. tjednu trudnoće). Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do listopada 2014.

Ključni rezultati

Pronađena je samo jedna mala pilot studija u koju je bilo uključeno 30 žena i koja je ispitala izvodljivost manualne rotacije naspram rutinske skrbi (bez manualne rotacije). Studija pokazuje da nema jasne razlike u glavnim rezultatima za operativni porođaj (tijekom kojeg se koristi vakuum ili forceps il oboje) ili carski rez ili preživljenje majke i djeteta. Kad su u pitanju štetni učinci, nije bilo opisanih slučajeva ispadanja pupkovine ili razdora vrata maternice i opisan je jedan slučaj lošeg nalaza na kardiotokografu tijekom postupka.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se procijenio učinak manualne rotacije u drugom stadiju porođaja kako bi se smanjila učestalost operativnog porođaja.

Kvaliteta dokaza

Autori sustavnog pregleda procijenili su da studija ima nizak rizik od pristranosti, ali nije uključila dovoljan broj ispitanika da bi se zabilježili važni klinički učinci ili štetne posljedice manualne rotacije za ispravljanje lošeg položaja djeteta u maternici tijekom drugog stadija porođaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Tihana Glavica i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information