Intervencije za povećanje konzumacije voća i povrća u djece u dobi od pet godina i manje

Dosadašnje spoznaje

Nedovoljna konzumacija voća i povrća predstavlja veliko zdravstveno opterećenje u razvijenim zemljama. Prehrana s odgovarajućim količinama voća i povrća povezana je sa smanjenim rizikom od budućih nezaraznih bolesti (poput bolesti srca i kardiovaskularnog sustava). Rano djetinjstvo predstavlja kritično razdoblje za uspostavljanje prehrambenih navika koje se prenose u odraslu dob. Intervencije za povećanje konzumacije voća i povrća u ranom djetinjstvu mogu biti učinkovita strategija za smanjenje ovog opterećenja.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Procijeniti učinak intervencija namijenjenih povećanju unosa voća ili povrća ili oboje u djece u dobi od pet godina i manje.

Metode

Pretražene su razne elektroničke baze podataka i relevantni časopisi kako bi se pronašla istraživanja. Kontaktirani su autori uključenih istraživanja za dodatna potencijalno relevantna istraživanja. Bilo koje randomizirano istraživanje (ispitanici imaju jednaku šansu da budu dodijeljeni skupini za liječenje ili kontrolu) s intervencijom koja za cilj ima povećanje unosa voća ili povrća ili oboje kod djece u dobi od pet godina i mlađe, a koje je mjerilo unos, bilo je prihvatljivo. Dva autora sustavnog pregleda neovisno su pretražila istraživanja i izvadila podatke. U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do siječnja 2020. godine.

Rezultati

U ovaj je sustavni pregled uključeno 80 istraživanja s 12,965 ispitanika. Pedeset istraživanja ispitivalo je intervencije u načinu prehrane djece (npr. ponovljena izloženost povrću), 15 istraživanja ispitivalo je intervencije edukacije roditelja o prehrani, 14 je ispitivalo višekomponentne intervencije (npr. kombinacije promjene predškolskih pravila i edukacije roditelja), dva su ispitala intervencije edukacije djece o prehrani, a jedno istraživanje ispitivalo je intervenciju usredotočene svjesnosti za djecu. Intervencije u načinu prehrane djece (a vjerojatno i višekomponentne intervencije) mogu dovesti do malog povećanja dječjeg unosa voća i povrća kratkoročno (manje od 12 mjeseci). Nije sigurno jesu li same edukacije roditelja ili djece o prehrani učinkovite u povećanju dječjeg unosa voća i povrća. Nema dovoljno podataka za procjenu dugoročne učinkovitosti, isplativosti ili neželjenih učinaka. Istraživanja koja su izvijestila o financiranju dobila su vladina ili dobrotvorna sredstva, osim četiri istraživanja koje je financirala industrija.

Zaključci

Intervencije usmjerene na prehranu djece mogu povećati unos voća i povrća (za 5,30 grama dnevno), ali ovaj se zaključak temelji na dokazima niske kvalitete i povjerenje u ovaj učinak je ograničeno. Višekomponentne intervencije vjerojatno povećavaju unos voća i povrća kod djece (za 0,34 šalice dnevno), temeljeno na dokazima umjerene kvalitete. Neizvjesno je povećavaju li edukacije roditelja o prehrani dječji unos voća i povrća.

Ovo je živući sustavni pregled (engl. living systematic review). Živući sustavni pregledi nude novi pristup obnavljanju pregleda dokaza, u kojem se sustavni pregled neprestano obnavlja uključivanjem novih relevantnih dokaza čim oni postanu dostupni. Pogledajte Cochraneovu bazu sustavnih pregleda za provjeru trenutnog statusa ovog Cochraneovog sustavnog pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivana Stakor Jakšić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information