Cikličko svjetlo u jedinici intenzivnog liječenja kod prijevremeno rođene djece i djece s niskom porođajnom težinom

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je utvrditi djelotvornost i sigurnost cikličkog paljenja svjetla (oko 12 sati upaljenog svjetla i 12 sati bez svjetla) na rast nedonoščadi nakon tri i šest mjeseci korigirane gestacijske dobi. Istraživanjem zasebnih kliničkih pitanja uspoređena je djelotvornost cikličkog svjetla i neredovito umanjenog svjetla ili skoro mraka, te je uspoređeno cikličko svjetlo s kontinuiranim jarkim svjetlom, za rast nedonoščadi nakon 3 i 6 mjeseci korigirane dobi.

Dosadašnje spoznaje

Potencijalne koristi i štete povezane s različitim sustavom osvjetljenja u neonatalnim jedinicama nisu procijenjene. Trudnica je izložena promjenjivom intenzitetu rasvjete i zvuka i, općenito, nižom razinom svjetla i zvuka tijekom noći. Dio rasvjete i zvuka dosegne fetus u majčinoj utrobi i potiče cirkardijane ritmove. Cirkadijani ritam je naziv koji se koristi za opisivanje bioloških procesa koji se ponavljaju na 24-satnoj bazi. Nakon rođenja nedonoščad se nalazi u okruženju koje nema planiranih ciklusa svjetla i tame ili bilo kakvih drugih signala koji ukazuju na cirkadijani ritam. Djeca su izložena ili trajno jakom svjetlu, trajnoj tamni ili nepredvidivoj kombinacija jarkog svjetla i tame.

Obilježja studija

U ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključeno je 9 randomiziranih i kvazi-randomiziranih istraživanja u kojime je sudjelovalo ukupno 544 nedonoščadi.

Izvori financiranja istraživanja

Nije bilo naznaka da je bilo koje istraživanje uključeno u ovaj pregled literature financirala industrija.

Ključni rezultati

Niti jedno istraživanje nije opisalo težinu djece nakon 3 ili 6 mjeseci. Jedna studija je pokazala rezultate o poboljšanom rastu u dobi od tri mjeseca u dojenčadi izloženoj cikličkoj rasvjeti u usporedbi s kontinuiranim jakim svjetlom. Jedno istraživanje pokazalo je da nema razlike u težini u dobi od četiri mjeseca. Duljina liječenja u bolnici bila je kraća ako je korišteno cikličko svjetlo, u usporedbi s gotovo potpunim mrakom ili kontinuranim jarkim svjetlom. Samo nekoliko rezultata tih istraživanja je doseglo statističku značajnost, što je vjerojatno zbog malog broja djece uključenih u studije, ali trendovi za većinu ishoda (dobijanje na težini, duljina boravka u jedinici intenzivnog liječenja, učestalost preuranjene retinopatije, vrijeme provedeno u plaču) pokazuju da je bolje cikličko svjetlo u usporedbi s tamom i cikličko svjetlo u usporedbi s kontinuiranim jakim svjetlom.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za procijenjene rezultate bila je niska zbog toga što se intervencije nisu mogle "zaslijepiti" (nije se moglo sakriti koja djeca su u kojoj skupini) pa su zdravstveni radnici znali koja djeca primaju koju intervenciju. Osim toga, u istraživanja je uključen malen broj djece.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevele: Božena Armanda i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save