Unutar-maternična (intrauterina) inseminacija za liječenje neobjašnjene smanjene plodnosti

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati omogućuje li ubacivanje sjemena muškaraca u maternicu (unutar-maternična, odnosno intrauterina inseminacija, IUI) sa ili bez lijekova za plodnost više stope rađanja živorođene djece u parova sa smanjenom plodnošću nepoznatog uzroka u usporedbi s vremenski planiranim snošajem ili samo čekanjem?

Dosadašnje spoznaje

IUI je liječenje koje se često koristi za parove sa smanjenom plodnošću nepoznatog uzroka. U ciklusu IUI sperma muškog partnera priprema se i umeće izravno u maternicu za vrijeme ovulacije. Ciklusi IUI mogu se koristiti u kombinaciji s lijekovima za plodnost da bi poticali jajnike i povećali broj dostupnih jajnih stanica. Međutim, takvi lijekovi mogu imati štetne učinke i povećati rizik od višeplodne trudnoće. Nadziranje partnera (pristup u kojem se partneri nadziru, ali nema aktivnog liječenja) i planiranje snošaja u određeno vrijeme menstrualnog ciklusa također pokazuju višu stopu trudnoća koje završavaju živorođenim djetetom. Cilj je ovog istraživanja bio istražiti dokaze koji bi parovima koji se liječe od smanjene neplodnosti kojoj se ne može otkriti uzrok olakšalo donošenje odluka za početak liječenja.

Obilježja studija

Autori Cochranea uključili su 14 randomiziranih kontroliranih istraživanja (1867 žena) u ovo istraživanje, u kojima su uspoređene žene sa smanjenom plodnošću nepoznatog uzroka koje idu na IUI sa ili bez lijekova koji potiču jajnike. Žene koje su primile IUI uspoređene su sa ženama koje su primile lijekove koji stimuliraju jajnike zajedno s planiranjem spolnog odnosa u određeno vrijeme ili s parovima koji su samo nadzirani. Glavni rezultat bila je stopa živorođene djece, ali također su zabilježeni stopa trudnoće, pobačaja i drugih štetnih učinaka. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do prosinca 2015.god..

Ključni rezultati

Nisu nađeni dosljedni dokazi koji bi pokazali razlike između ispitivanih terapijskih skupina kad su u pitanju ukupne stope rađanja živorođene djece, višeplodne trudnoće i drugi štetni učinci u parova sa smanjenom plodnošću nepoznatog uzroka koji su dobili IUI u usporedbi s vremenski određenim snošajem, sa ili bez povećane pojačane stimulacije jajnika.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su umjerene kvalitete za živorođenu djecu i niske do umjerene kvalitete za višeplodne trudnoće. Glavno ograničenje dokaza bio je manjak preciznosti u rezultatima za živorođenost i višeplodne trudnoće.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ana Majer
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr