تجارب و درک تاثیر انتقال پول نقد بر سلامت

هدف از این سنتز چیست؟

هدف از این سنتز شواهد کیفی کاکرین، بررسی چگونگی تجربه افرادی بود که حواله‌های نقدی مشروط یا غیر مشروط مرتبط با سلامت را دریافت کردند. برای پاسخ به این سوال، 41 مطالعه کیفی را آنالیز کردیم.

پیام‌های کلیدی

افراد از انتقال پول نقد قدردانی کرده و آن را برای رفع نیازهای اولیه خود ضروری می‌دانند. با این حال، انتقال پول نقد می‌تواند روابط افراد را به صورت مثبت و منفی تحت تاثیر قرار دهد. همه افراد مایل به دریافت پول نقد نیستند و برخی از دریافت‌کنندگان بر این باور هستند که پول نقد به تنهایی برای تغییر رفتار سلامت آنها کافی نیست.

چه موضوعی در این سنتز بررسی شد؟

اجرای برنامه‌های انتقال مشروط و غیر مشروط پول نقد در سراسر جهان اعمال می‌شوند. حواله نقدی مشروط به پولی (پول نقد) گفته می‌شود که در صورت نشان دادن یک رفتار خاص به افراد داده می‌شود. به عنوان مثال، اگر والدین فرزندان خود را به یک مرکز سلامت ببرند، می‌توانند پول نقد دریافت کنند. حواله نقدی غیر مشروط، پولی است که بدون هیچ قید یا شرطی در مورد نحوه استفاده از آن، پرداخت می‌شود. در برخی شرایط، افراد از طریق برنامه‌های دولتی حواله‌های نقدی را دریافت می‌کنند. در دیگر شرایط، انتقال پول نقد عمدتا از طریق سازمان‌های غیر دولتی یا پروژه‌های پژوهشی انجام می‌شود. هدف بسیاری از این برنامه‌ها بهبود سلامت افراد است، اما پژوهش‌هایی که به اندازه‌گیری تاثیر این برنامه‌ها بر سلامت افراد پرداختند، نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. بنابراین، می‌خواستیم بررسی کنیم که تجربه افراد از این برنامه‌ها چیست.

یافته‌های اصلی چه هستند؟

تعداد 127 مطالعه را در این مرور وارد کرده و از 41 مورد از آنها برای انجام آنالیز نمونه‌برداری کردیم. سی و دو مطالعه دیگر پس از به‌روز کردن جست‌وجو در 5 جولای 2022 پیدا شدند که در انتظار طبقه‌بندی هستند. مطالعاتی که حجم نمونه از آنها انتخاب شد، از 24 کشور مختلف، واقع در تمام مناطق سازمان جهانی بهداشت بودند. این مطالعات در درجه اول دیدگاه‌ها و تجربیات دریافت کنندگان حواله نقدی و مبتلا به شرایط سلامت مختلف را، مانند بیماری‌های عفونی، ناتوانی‌ها و بیماری‌های طولانی‌مدت، سلامت جنسی و باروری، و سلامت مادر و کودک بررسی کردند. به یافته‌های خود عمدتا اطمینان متوسط تا بالایی داشتیم. متوجه شدیم افرادی که حواله‌های نقدی را دریافت می‌کنند، آنها را ضروری می‌دانند. آنها مزیت پول نقد را در کوتاه‌مدت و گاهی در طولانی‌مدت توصیف کردند. با این حال، افراد اغلب احساس می‌کردند که مقدار داده شده برای رفع نیازهای آنها بسیار اندک بود. آنها هم‌چنین معتقد بودند که پول نقد به تنهایی برای تغییر رفتار آنها کافی نیست و هم‌چنین به انواع دیگری از حمایت‌ها مانند حمایت اجتماعی یا روان‌شناختی یا آموزش و فرصت‌های شغلی نیاز داشتند. افراد توضیح دادند که چگونه پول نقد آنها را توانمندتر و مستقل‌تر کرد، به ویژه زنان و افراد دارای معلولیت را. در برخی شرایط، افراد برای استفاده از پول نقد تحت فشار خانواده یا کارکنان برنامه بودند. افراد توضیح دادند که چگونه پول نقد روابط آنها را با خانواده و جامعه بهبود بخشید. با این حال، در جوامعی که برخی پول نقد دریافت کرده و برخی دیگر دریافت نکردند، این مساله نیز می‌توانست باعث تنش، سوء‌ظن و درگیری شود. به برخی از افراد نیز به دلیل دریافت حواله نقدی انگ زده می‌شد. در حالی که افراد اغلب موانعی را برای دسترسی به پول نقد داشتند، برخی از دریافت آن خودداری کرده یا در دریافت آن مردد بودند. برخی از دریافت‌کنندگان، برنامه‌های انتقال پول نقد را زمانی که با اهداف و فرآیندهای برنامه موافق بودند، قابل قبول‌تر می‌دانستند.

این سنتز تا چه زمانی به‌روز است؟

به جست‌وجوی مطالعاتی پرداختیم که پیش از 5 جون 2020 منتشر شدند. این جست‌وجو در جولای 2022 تکرار شد و 32 مطالعه دیگر در انتظار طبقه‌بندی هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یافته‌های ما تاثیر بافت اجتماعی‌فرهنگی را بر عملکرد و اثر متقابل (interaction) بین فرد، خانواده و برنامه‌های انتقال پول نقد نشان می‌دهد. حتی در مواردی که اهداف یک برنامه انتقال پول نقد صراحتا به سلامت مربوط می‌شود، پیامدها ممکن است بسیار گسترده‌تر از فقط سلامت بوده و می‌تواند، برای مثال، شامل کاهش انگ، توانمندسازی و افزایش عاملیت فرد باشد. بنابراین، هنگام بررسی پیامدهای برنامه، این تاثیرات گسترده‌تر می‌توانند برای درک مزایای سلامت و بهزیستی (well-being) ناشی از انتقال پول نقد در نظر گرفته شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

به خوبی مشخص شده که فقر با بیماری سلامت (ill health) همراه است و اینکه بیماری سلامت به نوبه خود می‌تواند منجر به هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی شود که فقر را تداوم می‌بخشد. حفاظت اجتماعی، که شامل سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای پیشگیری و کاهش فقر در مواقع بیماری سلامت است، می‌تواند یکی از راه‌های شکستن این چرخه معیوب باشد. حفاظت اجتماعی، به ویژه انتقال پول نقد، هم‌چنین دارای پتانسیل ترویج رفتارهای سالم‌تر، از جمله جست‌وجو برای دستیابی به مراکز و منابع مراقبت سلامت است. اگرچه این کار، به ویژه انتقالات مشروط و غیر مشروط پول نقد، به‌طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته، به خوبی مشخص نیست که گیرندگان آن چگونه با مداخلات حفاظت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند و چنین مداخلاتی چه تاثیرات ناخواسته‌ای می‌توانند داشته باشد.

اهداف: 

هدف از انجام این مرور آن بود که بدانیم چگونه مداخلات حفاظت اجتماعی انتقال مشروط و غیر مشروط پول نقد با پیامد سلامت توسط دریافت‌کنندگان آنها تجربه و درک می‌شوند.

روش‌های جست‌وجو: 

Epistemonikos؛ MEDLINE؛ CINAHL؛ Social Services Abstracts؛ ایندکس مدیکوس جهانی (Global Index Medicus)؛ Scopus؛ AnthroSource و EconLit را از زمان آغاز به کار بانک اطلاعاتی تا 5 جون 2020 جست‌وجو کردیم. این جست‌وجو همراه با کنترل منابع، جست‌وجو در استنادات، منابع علمی خاکستری و برقراری تماس با نویسندگان برای شناسایی مطالعات بیشتر انجام شد. تمامی استراتژی‌ها را در جولای 2022 دوباره اجرا کردیم، مطالعات جدید در انتظار طبقه‌بندی هستند.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات اولیه‌ای را که از روش‌های کیفی استفاده کرده یا مطالعاتی را با روش‌های ترکیبی برای ارائه گزارش از پژوهش‌های کیفی در مورد تجربیات دریافت‌کنندگان از مداخلات انتقال پول نقد که در آن پیامدهای سلامت ارزیابی شدند، وارد کردیم. دریافت‌کنندگان می‌توانستند بیماران بزرگسال دریافت کننده خدمات مراقبت سلامت، جمعیت بزرگسالان عمومی به عنوان دریافت‌کنندگان پول نقد باشند که خودشان یا کودکان هدف قرار گرفتند. مطالعات بر اساس هر وضعیت سلامت روانی یا جسمانی یا مکانیسم انتقال پول نقد ارزیابی شدند. مطالعات می‌توانستند از هر کشوری و به هر زبانی بوده باشند. دو نویسنده به‌طور مستقل از هم مطالعات را انتخاب کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از یک چارچوب نمونه‌گیری هدفمند چند مرحله‌ای برای انتخاب مطالعات استفاده کردیم که با بازنمایی جغرافیایی و سپس وضعیت سلامت و کامل بودن داده‌ها آغاز شدند. داده‌های کلیدی توسط نویسندگان در اکسل (Excel) استخراج شدند. محدودیت‌های روش‌شناسی (methodology) به‌طور جداگانه با استفاده از معیارهای برنامه مهارت‌های ارزیابی نقادانه (Critical Appraisal Skills Programme; CASP) توسط دو نویسنده ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از متا-اتنوگرافی (meta-ethnography) سنتز شده و اعتماد به یافته‌ها با استفاده از رویکرد اعتماد به شواهد از طریق مرور پژوهش‌های کیفی (GRADE-CERQual) ارزیابی شد.

نتایج اصلی: 

تعداد 127 مطالعه را در این مرور وارد کرده و از 41 مورد از آنها برای انجام آنالیز نمونه‌برداری کردیم. سی و دو مطالعه دیگر پس از به‌روز کردن جست‌وجو در 5 جولای 2022 پیدا شدند که در انتظار طبقه‌بندی هستند. مطالعاتی که حجم نمونه از آنها انتخاب شد، از 24 کشور مختلف بودند: 17 مطالعه از منطقه قاره آفریقا، هفت مطالعه از منطقه قاره آمریکا، هفت مطالعه از منطقه اروپایی، شش مطالعه از منطقه جنوب شرق آسیا، سه مطالعه از منطقه غرب اقیانوس آرام بودند، یک مطالعه چند منطقه‌ای بود که هم مناطق آفریقا و هم مناطق مدیترانه شرقی را پوشش ‌داد. این مطالعات در درجه اول دیدگاه‌ها و تجربیات دریافت کنندگان حواله نقدی و مبتلا به شرایط سلامت مختلف را، مانند بیماری‌های عفونی، ناتوانی‌ها و بیماری‌های طولانی‌مدت، سلامت جنسی و باروری، و سلامت مادر و کودک بررسی کردند. ارزیابی GRADE-CERQual نشان داد که عمدتا یافته‌هایی با سطح اعتماد متوسط و بالا داشتیم. دریافتیم که دریافت کنندگان، حواله نقدی را برای نیازهای فوری خود ضروری و مفید و در برخی موارد برای مزایای طولانی‌‌مدت‌تر مفید دانستند. با این حال، بین برنامه‌های مشروط و غیر مشروط، دریافت‌کنندگان اغلب احساس ‌کردند که میزان حواله داده شده نسبت به کل نیازهایشان بسیار اندک بود. آنها هم‌چنین احساس کردند که پول نقد به تنهایی برای تغییر رفتار آنها کافی نیست و برای تغییر رفتار، حمایت‌های بیشتری مورد نیاز است. گزارش شد که انتقال پول نقد تاثیرات مهمی بر توانمندسازی، خودمختاری و عاملیت دارد، اما در برخی شرایط نیز، دریافت‌کنندگان برای استفاده از پول نقد تحت فشار خانواده یا کارکنان برنامه قرار داشتند. انتقال پول نقد برای بهبود انسجام اجتماعی و کاهش تنش درون خانواده گزارش شد. با این حال، در شرایطی که برخی پول نقد دریافت کرده و برخی دیگر دریافت نکردند، فقدان رویکرد برابر باعث تنش، سوء‌ظن و درگیری شد. دریافت‌کنندگان هم‌چنین انگ (stigma) را از نظر فرآیندهای ارزیابی برنامه انتقال پول نقد و واجد شرایط بودن، هم‌چنین فرآیندهای واجد شرایط بودن نامناسب گزارش کردند. در همه محیط‌ها و شرایط، گیرندگان با موانعی در دسترسی به برنامه انتقال پول نقد مواجه بوده و برخی از دریافت پول نقد خودداری کرده یا برای دریافت آن مردد بودند. برخی از دریافت‌کنندگان، برنامه‌های انتقال پول نقد را زمانی که با اهداف و فرآیندهای برنامه موافق بودند، قابل قبول‌تر می‌دانستند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information