عوامل مؤثر بر استفاده از درمان جایگزینی نیکوتین و سیگارهای الکترونیکی در بارداری

چه چیزی در این مرور مورد بررسی قرار گرفت؟ درمان جایگزینی نیکوتین (nicotine replacement therapy; NRT)، نیکوتین بدون مواد شیمیایی مضر موجود در دود تنباکو را به بدن می‌رساند. NRT به برخی از بزرگسالان غیر-باردار کمک می‌کند تا سیگار را ترک کنند، اما به‌نظر می‌رسد در بارداری چندان خوب عمل نمی‌کند. این ممکن است به این دلیل باشد که زنان باردار معمولا طبق دستورالعمل از NRT استفاده نمی‌کنند. مطالعات نشان می‌دهند برخی از زنان باردار از سیگارهای الکترونیکی برای کمک به کم کردن یا ترک سیگار استفاده می‌کنند، اگرچه ایمنی و اثربخشی آن‌ها در بارداری مشخص نیست. درباره مسائلی که استفاده زنان باردار را از NRT/سیگارهای الکترونیکی تحت تاثیر قرار می‌دهند، اطلاعات کمی وجود دارد.

هدف از این مرور چیست؟ کشف عواملی که بر میزان مصرف و استفاده زنان از NRT یا سیگارهای الکترونیکی برای کاهش یا ترک سیگار در بارداری تاثیر می‌گذارند.

پیام‌های کلیدی این مرور چه هستند؟ سه عامل اصلی بر میزان مصرف و استفاده زنان از NRT و سیگارهای الکترونیکی در بارداری تاثیر می‌گذارند: توصیه‌هایی که زنان از متخصصان سلامت در مورد استفاده از NRT یا سیگار الکترونیکی در بارداری دریافت می‌کنند، تمایل زنان به محافظت از نوزاد متولد نشده خود در برابر آسیب، و تجربه شخصی فرد در گذشته درباره استفاده از NRT. هر یک از این عوامل می‌تواند زنان را به استفاده از این محصولات تشویق یا آن‌ها را دلسرد کند.

یافته‌های اصلی چه هستند؟ ما 21 مطالعه را وارد کردیم؛ 15 مورد از این مطالعات روی NRT؛ 3 مطالعه روی سیگارهای الکترونیکی و 3 مطالعه روی هر دو متمرکز بودند. یافته‌های ما نشان می‌دهند که تمایل زنان به محافظت از نوزادان متولد نشده خود در برابر آسیب یکی از دلایل اصلی استفاده آن‌ها از این محصولات است. آن‌ها هم‌چنین توصیه‌های متخصصان سلامت خود را در نظر می‌گیرند؛ وقتی متخصصان به زنان می‌گویند که NRT یا سیگارهای الکترونیکی ایمن‌تر از سیگار کشیدن هستند و استفاده از آنها در بارداری مشکلی ندارد، اعتماد آن‌ها به استفاده از این سیگارها افزایش می‌یابد. وقتی به زنان گفته می‌شود NRT یا سیگارهای الکترونیکی به اندازه سیگار کشیدن خطرناک یا خطرناک‌تر از آن‌ها هستند و نباید در بارداری از آن‌ها استفاده کنند، نسبت به استفاده از آن‌ها کمتر اعتماد می‌کنند. تجارب گذشته زنان در مورد استفاده از NRT نیز بر میزان تمایل آنها به استفاده از NRT در بارداری تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، زنانی که احساس می‌کنند NRT در گذشته برای آن‌ها (یا برای فردی که او را می‌شناسند)، مفید بوده، نسبت به استفاده مجدد از آن اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند. با این حال، زنانی که تجربیات منفی داشتند چندان مایل به استفاده از NRT نبودند. ما نتیجه می‌گیریم که پیام‌های سازگار مبتنی بر پژوهش‌های با کیفیت بالا و ارائه توضیح روشن و مشخص درباره اینکه NRT و سیگارهای الکترونیکی در مقایسه با سیگار کشیدن در بارداری چقدر ایمن هستند، می‌توانند به زنان در استفاده مداوم از NRT و سیگارهای الکترونیکی به صورت بسیار سازگارتر/طبق توصیه‌ها کمک کنند. این ممکن است نگرش زنان را نسبت به NRT یا سیگارهای الکترونیکی بهبود بخشد، تمایل آن‌ها را به استفاده از این مواد در تلاش برای ترک سیگار افزایش دهد، و آن‌ها را تشویق کند که دیگر سیگار نکشند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز‌ است؟ برای یافتن مطالعاتی که پیش از 1 فوریه 2019 منتشر شدند، به جست‌وجو پرداختیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

پیام‌های مداوم از متخصصان سلامت که مبتنی بر شواهدی با کیفیت بالا هستند و ایمنی استفاده از NRT و سیگارهای الکترونیکی را در مقایسه با سیگار کشیدن در بارداری به روشنی توضیح می‌دهند، می‌توانند به زنان در استفاده مداوم از NRT و سیگارهای الکترونیکی به طور بسیار سازگارتر/طبق توصیه‌ها کمک کنند. این ممکن است نگرش زنان را نسبت به NRT یا سیگارهای الکترونیکی بهبود بخشد، تمایل آن‌ها را برای استفاده از این مواد در تلاش برای ترک سیگار افزایش دهد و آنها را تشویق کند که دیگر سیگار نکشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

درمان جایگزینی نیکوتین (NRT؛ nicotine replacement therapy) نیکوتین را بدون مواد شیمیایی مضر موجود در دود تنباکو به بدن می‌رساند. این یک کمک موثر برای ترک سیگار در افراد سیگاری غیر-باردار است، اما شواهد کمتری در مورد اثربخشی آن در بارداری وجود دارد. شواهد به‌دست آمده از مرور سیستماتیک نشان می‌دهند که زنان باردار به دستورالعمل استفاده از NRT پایبند نیستند، و این کار ممکن است اثربخشی آن را تضعیف کند. سیگارهای الکترونیکی (e-cigarettes) محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، اما اثربخشی و ایمنی آن‌ها برای استفاده در دوران بارداری هنوز مشخص نشده است. عوامل تعیین‌ کننده در جذب و استفاده از NRT و سیگارهای الکترونیکی در بارداری ناشناخته است.

اهداف: 

کشف عوامل موثر بر جذب و استفاده از NRT و سیگارهای الکترونیکی در بارداری.

روش‌های جست‌وجو: 

در 1 فوریه 2019 به جست‌وجو در MEDLINE(R)؛ CINAHL و PsycINFO پرداختیم. بانک اطلاعاتی OpenGrey را به‌صورت دستی جست‌وجو کرده و منابع مطالعات وارد شده و مرورهای مرتبط را غربالگری کردیم. ما هم‌چنین جست‌وجوهای استنادی پیشرو (forward citation) را در مطالعات وارد شده انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعاتی را انتخاب کردیم که از روش‌های کیفی برای جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده کردند، و شامل زنانی بودند که در بارداری سیگار می‌کشیدند و نظرات شرکت‌کنندگان را در مورد استفاده از NRT/سیگارهای الکترونیکی برای ترک سیگار یا کاهش آسیب (یعنی برای اینکه کمتر سیگار بکشند) در طول بارداری استخراج کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

با استفاده از روش سنتز موضوعی، عوامل تعیین ‌کننده جذب و استفاده از NRT/سیگارهای الکترونیکی را در بارداری شناسایی کردیم. دو نویسنده مرور کیفیت مطالعات وارد شده را با استفاده از ابزار والاس (Wallace) ارزیابی کردند. دو نویسنده مرور برای ارزیابی میزان اعتماد به یافته‌های مرور از روش CERQual استفاده کردند. زمینه‌های مطالعات حاصل از این مرور و مرور مرتبط اثربخشی کاکرین برای ادغام کامل یافته‌ها به اندازه کافی مشابه نبودند؛ با این حال، برای کنار هم قرار دادن یافته‌های به‌دست آمده از این مرور با توصیف‌های حمایت رفتاری از کارآزمایی‌ها در مرور اثربخشی، یک ماتریکس ایجاد کردیم.

نتایج اصلی: 

21 مطالعه را وارد کردیم: 15 مطالعه روی NRT؛ 3 مطالعه روی سیگارهای الکترونیکی، و 3 مطالعه روی هر دو متمرکز بودند. مطالعات در پنج کشور با درآمد بالا انجام شد. اکثر مطالعات داده‌های مرتبط کمی را ارائه دادند؛ در رابطه با عوامل تعیین‌ کننده برای استفاده از سیگارهای الکترونیکی داده‌های قابل توجه کمتری در دسترس بود. بسیاری از مطالعات عمدتا روی موضوعات مربوط به ترک سیگار متمرکز بودند و عوامل تعیین ‌کننده برای استفاده از NRT/سیگار الکترونیکی اغلب به‌عنوان یکی از مضامین ارائه شد.

ما شش مضمون توصیفی و 18 یافته را درون آن مضامین شناسایی کردیم؛ از میان این مضامین، به سه موضوع کلی تحلیلی پرداختیم که نمایانگر عوامل کلیدی جذب و پایبندی به NRT و/یا سیگارهای الکترونیکی در بارداری است. مضامین تحلیلی نشان می‌دهند که تمایل زنان به محافظت از نوزادان متولد نشده خود در برابر آسیب یکی از دلایل اصلی استفاده زنان از این محصولات است. علاوه بر این، زنان هنگام تصمیم‌گیری برای استفاده از NRT یا سیگارهای الکترونیکی، توصیه‌های متخصصان سلامت را در نظر می‌گیرند؛ وقتی متخصصان سلامت به زنان می‌گویند NRT یا سیگارهای الکترونیکی ایمن‌تر از سیگار کشیدن هستند و استفاده از آن‌ها در بارداری مشکلی ندارد، زنان نسبت به استفاده از آنها احساس اطمینان بیشتری می‌کنند. برعکس، وقتی به زنان گفته می‌شود NRT یا سیگارهای الکترونیکی به اندازه سیگار کشیدن خطرناک یا خطرناک‌تر از آن‌ها هستند و نباید در بارداری از آن‌ها استفاده کنند، نسبت به استفاده از آن‌ها اعتماد کمتری دارند. تجارب گذشته از NRT در زنان نیز می‌توانند تمایل آن‌ها را به استفاده از NRT در بارداری تحت تاثیر قرار دهند؛ زنانی که احساس می‌کنند NRT در گذشته برای آن‌ها (یا برای فردی که او را می‌شناسند) مفید بوده، نسبت به استفاده مجدد از آن اطمینان بیشتری داشتند. با این حال، زنانی که تجربیات منفی داشتند چندان مایل به استفاده از NRT نبودند.

هیچ کارآزمایی‌ای در مورد استفاده از سیگار الکترونیکی در بارداری در مرور اثربخشی کاکرین وارد نشد، بنابراین هنگام ادغام نتایج حاصل از این مرور و مرور اثربخشی، فقط یافته‌های مربوط به NRT را در نظر گرفتیم. هیچ مطالعه کیفی در کنار کارآزمایی‌ها انجام نشد، و این موضوع ادغام کامل یافته‌ها را چالش‌برانگیز می‌کند. زنانی که در کارآزمایی‌ها وارد شدند، موافقت کردند به NRT یا گروه کنترل اختصاص یابند و در آغاز کارآزمایی اطلاعات استاندارد شده‌ای را درباره NRT دریافت کنند. به‌طور کلی، یافته‌های این سنتز ارتباط کمتری به تصمیمات زنان در مورد شروع به استفاده از NRT در کارآزمایی‌ها دارد و احتمال بیشتری دارد که به توضیح پایبندی شرکت‌کنندگان کارآزمایی به NRT پس از شروع آن کمک کنند.

ما بیشتر یافته‌ها را دارای قطعیت متوسط ارزیابی کردیم؛ ما یافته‌های مربوط به استفاده از NRT را دارای قطعیت بالاتری نسبت به یافته‌های مربوط به سیگار الکترونیکی ارزیابی کردیم. این امر عمدتا به دلیل محدود بودن داده‌های حاصل از مطالعات اندکی بود (فقط در انگلیس و ایالات متحده آمریکا) که به یافته‌های مربوط به سیگار الکترونیکی کمک کرد. به‌طور کلی، ما اینطور قضاوت کردیم که مطالعات کیفیت قابل قبولی دارند و فقط دارای مسائل روش‌شناسی جزئی هستند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information