ادراکات و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت از یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه: مرور دامنه شواهد کیفی

یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه چیست؟

یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه راهی است برای ترکیب خدمات مختلف مراقبت سلامت اولیه که قبلا به‌طور جداگانه ارائه شدند. هدف از این یکپارچه‌سازی معمولا دسترسی بهتر افراد به مراقبت سلامت و استفاده کارآمدتر از منابع محدود سلامت است.

چرا دانستن دیدگاه‌ها و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت مهم است؟

یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه در بسیاری از کشورهای مختلف با سطح موفقیت‌های متفاوت اجرا شده است. کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت می‌توانند در اندازه‌گیری میزان موفقیت پیاده‌سازی تغییراتی که در خدمات سلامت صورت می‌گیرند، تاثیرگذار باشند. دانستن دیدگاه‌ها و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت درباره یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم که چگونه می‌توانند بر اجرا و موفقیت یا شکست آن تاثیر بگذارند.

هدف از این مرور دامنه چه بود؟

این مرور دامنه، مطالعات کیفی (مطالعات بدون داده‌های عددی) را در مورد دیدگاه‌ها و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت از یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه، جست‌وجو و ترسیم کرد. هدف آن بود که پژوهش‌های موجود را برای کمک به مرورهای سیستماتیک آینده و مطالعات پژوهشی در این زمینه توصیف کنیم.

چگونه شواهد را شناسایی و ترسیم کردیم؟

در جست‌وجوی تمامی مطالعات کیفی منتشر شده تا 28 جولای 2020 بودیم که دیدگاه‌ها و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت را از یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه گزارش کردند. روش‌های مختلف مطالعه، کشورها، دامنه و نوع رویکردهای یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه، و انواع مختلف کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت و گروه‌های مشتری درگیر را شرح دادیم. سپس مطالعات را به صورت طبقه‌بندی شده گروه‌بندی کردیم.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

تعداد 184 مطالعه را وارد کردیم. مطالعات در 37 کشور صورت گرفتند. حدود نیمی از مطالعات در کشورهایی با سطح درآمد بالا و نیمی دیگر در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط انجام شدند.

مطالعاتی را که در مرور خود یافتیم، انواع شرایط، شرکت‌کنندگان و انواع یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه را پوشش می‌دهند. پیکربندی‌های مختلفی وجود داشت که در آن برنامه‌های خدمات مراقبت سلامت برای ارائه خدمات یکپارچه ترکیب ‌شدند. این موارد به شش ترکیب زیر طبقه‌بندی شدند: سلامت روانی؛ HIV، سل و سلامت جنسی و باروری؛ سلامت مادر، زن و کودک؛ بیماری‌های غیر واگیردار (برای مثال، بیماری قلبی، دیابت)؛ یکپارچه‌سازی عمومی سلامت اولیه و خدمات وابسته و تخصصی. به بررسی این موضوع پرداختیم که ارائه خدمات یکپارچه‌سازی به‌طور کامل یا پارشیال انجام شدند یا خیر، هم‌چنین استراتژی‌های یکپارچه‌سازی متفاوتی را که برای پیوند و هماهنگی خدمات استفاده شدند، مورد بررسی قرار دادیم.

افراد شرکت‌کننده در اجرای مداخلات یکپارچه‌سازی شامل سیاست‌گذاران، مدیران ارشد، مدیران میانی و خط مقدم، متخصصان بالینی، متخصصان مراقبت سلامت وابسته، کارکنان غیر حرفه‌ای بخش سلامت و کارکنان پشتیبانی سیستم سلامت بودند. طیف وسیعی از مشتریان دریافت‌کنندگان خدمات یکپارچه بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان

این مرور دامنه، تنوع رویکردهای یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه را نشان می‌دهد که مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهشگران و تصمیم‌گیرندگان باید رابطه میان رویکردها و زمینه‌های مختلف یکپارچه‌سازی و روش‌هایی را که کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت بر تاثیرات این یکپارچه‌سازی تاثیر می‌گذارند، دریابند. طبقه‌بندی‌های مطالعاتی را که ایجاد کرده‌ایم، می‌توانند به پژوهشگران کمک کنند تا انواع مختلف رویکردهای یکپارچه‌سازی را درک کرده و سوالات متمرکزتری را برای مرورهای سیستماتیک آینده مطرح کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور دامنه، یک بررسی اجمالی سیستماتیک و توصیفی را از ناهمگونی در متون علمی کیفی در مورد ادراک و تجربه کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت از یکپارچه‌سازی PHC ارائه کرده و به تنوع موجود با توجه به وضعیت کشور؛ انواع مطالعه؛ جمعیت مشتری؛ جمعیت کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت؛ و تمرکز، دامنه و استراتژی‌های مداخله اشاره دارد. برای پژوهشگران و تصمیم‌گیرندگان مهم است که بدانند چگونه تنوع در طراحی، اجرا و زمینه مداخله یکپارچه‌سازی PHC ممکن است بر نحوه اثرگذاری کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت بر شکل‌گیری یکپارچه‌سازی PHC تاثیر بگذارد. طبقه‌بندی مطالعات در ابعاد مختلف (مثلا تمرکز، دامنه، و استراتژی یکپارچه‌سازی، و نوع کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت و جمعیت مشتری) می‌تواند به پژوهشگران کمک کند تا روش‌های متفاوت متون علمی را مشخص کنند و برای تعیین سوالات بالقوه برای سنتز شواهد کیفی در آینده مفید است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

یکپارچه‌سازی مراقبت سلامت اولیه (primary healthcare; PHC) به عنوان ابزاری برای اصلاح بخش سلامت و پوشش همگانی سلامت (universal health coverage; UHC)، در سطح جهانی، به ویژه در محیط‌هایی با منابع محدود، ترویج شده است. با این حال، به دلایل مختلف، اجرا و تاثیر آن متغیر باقی می‌ماند. یکپارچه‌سازی PHC، در ساده‌ترین حالت، می‌تواند راهی برای ارائه خدمات PHC همراه با هم نظر گرفته شود که گاهی به عنوان یک سری برنامه‌های سلامت جداگانه یا «عمودی» ارائه شده‌اند. مشخص شده که کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت موجب موفقیت اجرای مداخلات اصلاحی می‌شوند. بنابراین، آگاهی از ادراکات و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت از یکپارچه‌سازی PHC می‌تواند بینش‌هایی را در مورد نقش کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت در شکل‌دهی به تلاش‌های اجرایی و تاثیر یکپارچه‌سازی PHC ارائه دهد. با این حال، ناهمگونی پایه شواهد، درک ما را از نقش آنها در شکل‌دهی به اجرا، ارائه و تاثیر یکپارچه‌سازی PHC و نقش عوامل زمینه‌ای موثر را بر پاسخ‌های آنها پیچیده می‌کند.

اهداف: 

ترسیم متون علمی کیفی در مورد ادراکات و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت از یکپارچه‌سازی PHC برای توصیف پایه شواهد، با هدف اطلاع‌رسانی بهتر برای انجام سنتزهای آینده در مورد این موضوع.

روش‌های جست‌وجو: 

از روش‌های استاندارد و جامع جست‌وجوی کاکرین استفاده کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو 28 جولای 2020 بود. به دلیل رکوردهای منتشر شده زیادی که شناسایی شدند، منابع علمی خاکستری را جست‌وجو نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعاتی را با طراحی‌های کیفی و ترکیبی وارد کردیم که ادراکات و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌های سلامت را از یکپارچه‌سازی PHC از هر کشوری گزارش ‌دادند. مراکزی را غیر از PHC و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر جامعه، شرکت‌کنندگانی را غیر از کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت، و مداخلات گسترده‌تر از خدمات مراقبت سلامت را حذف کردیم. از پشتیبانی ترجمه همکاران و نرم‌افزار Google Translate برای غربالگری رکوردهای غیر انگلیسی استفاده کردیم. در مواردی که ترجمه امکان‌پذیر نبود، این رکوردها را در گروه مطالعات در انتظار طبقه‌بندی قرار دادیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

برای استخراج داده‌ها، از یک فرم استخراج داده اختصاصی، حاوی مواردی که با استفاده از رویکردهای استقرایی و قیاسی (inductive and deductive approaches) توسعه یافتند، استفاده کردیم. مستقل از هم، استخراج داده‌ها را در دو نسخه برای یک نمونه روی 10% از مطالعات انجام دادیم که اجازه داد توافق کافی میان نویسندگان مرور حاصل شود. داده‌های استخراج شده را با شمارش تعداد مطالعات در هر شاخص و تبدیل آنها به نسبت‌هایی با اطلاعات توصیفی کیفی بیشتر، به صورت کمّی آنالیز کردیم. شاخص‌ها شامل توصیف روش‌های مطالعه، شرایط کشور، نوع مداخله، دامنه و استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت، و جمعیت هدف مشتری بودند.

نتایج اصلی: 

این مرور شامل 184 مطالعه برای آنالیز بر اساس 191 مقاله موجود بود. بیشتر مطالعات در 12 سال گذشته منتشر شدند، که در پنج سال اخیر تعداد آنها به شدت افزایش داشت. مطالعات عمدتا از روش‌هایی با طراحی کیفی مقطعی (cross-sectional) (عمدتا مصاحبه و بحث‌های متمرکز گروهی) و تعداد کمی نیز از طراحی‌های طولی (longitudinal) یا قوم‌نگاری (ethnographic) (یا هر دو) استفاده ‌کردند. مطالعات 37 کشور را تحت پوشش قرار دادند، نسبت کشورهایی با سطح درآمد بالا (HICs) و کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط ​​(LMICs) به صورت تقریبا یکسانی توزیع شدند. در توزیع جغرافیایی مطالعات برای HICها و LMICها شکاف‌هایی وجود داشت و برخی کشورها بیشترین تعداد مطالعات را داشتند، مانند ایالات متحده آمریکا برای HICها، آفریقای جنوبی برای کشورهایی با سطح درآمد متوسط، و اوگاندا برای کشورهایی با سطح درآمد پائین. روش‌ها عمدتا مطالعات مشاهده‌ای مقطعی (cross-sectional) و مطالعات طولی معدودی بودند. اقلیتی از مطالعات از یک مدل مفهومی تحلیلی (analytical conceptual model) برای هدایت طراحی، اجرا و ارزیابی مطالعه یکپارچه استفاده کردند.

یافته اصلی، سطوح مختلفی از تنوع در شواهد مبتنی بر مطالعات یکپارچه‌سازی PHC بود که ادراکات و تجربیات کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت را بررسی ‌کردند. در این مرور شش ترکیب مختلف از جریان‌های خدمات سلامت شناسایی شدند که در حال یکپارچه‌سازی هستند، و به شرح زیر دسته‌بندی شدند: سلامت روانی و رفتاری؛ HIV، سل (tuberculosis; TB) و سلامت جنسی و باروری؛ سلامت مادر، زن و کودک؛ بیماری‌های غیر واگیردار؛ و دو طبقه‌بندی گسترده‌تر، یعنی خدمات عمومی PHC، و خدمات وابسته و تخصصی. طی جریان‌های سلامت، مرور مذکور، دامنه مداخلات را در قالب یکپارچه‌سازی کامل یا پارشیال ترسیم کرد. این مرور استفاده از سه استراتژی یکپارچه‌‍سازی مختلف را ترسیم و آنها را به شکل یکپارچه‌سازی افقی (horizontal integration)، گسترش خدمات (service expansion) و استراتژی‌های پیوند خدمات (service linkage) طبقه‌بندی کرد. طیف وسیعی از کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت که در اجرای مداخلات یکپارچه‌سازی مشارکت داشتند، ترسیم شده و شامل سیاست‌گذاران، مدیران ارشد، مدیران میانی و خط مقدم، متخصصان بالینی، متخصصان مراقبت سلامت وابسته، کارکنان غیر حرفه‌ای بخش مراقبت‌‌های سلامت و کارکنان پشتیبانی سیستم سلامت ‌بودند. محدوده جمعیت هدف مشتری را ترسیم کردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information