Percepcije i iskustva zdravstvenih radnika o integraciji primarne zdravstvene zaštite: pretražni pregled kvalitativnih dokaza

Što je integracija primarne zdravstvene zaštite?

Integracija primarne zdravstvene zaštite je način kombiniranja različitih usluga primarne zdravstvene zaštite koje su se prethodno pružale odvojeno. Obično je cilj ove integracije dati ljudima bolji pristup zdravstvenoj skrbi i učinkovitije koristiti ograničene zdravstvene resurse.

Zašto je važno znati stavove i iskustva zdravstvenih radnika?

Integracija primarne zdravstvene zaštite provodi se u mnogim zemljama s različitim uspjehom. Zdravstveni radnici mogu utjecati na to koliko će se takve promjene u zdravstvenim uslugama uspješno provoditi. Učenje o stavovima i iskustvima zdravstvenih radnika o integraciji primarne zdravstvene zaštite može nam pomoći da shvatimo kako zdravstveni radnici mogu utjecati na njezinu provedbu i njen uspjeh ili neuspjeh.

Koja je bila svrha ovog pregleda?

Ovaj pregled tražio je i mapirao kvalitativna istraživanja (istraživanja bez numeričkih podataka) o stavovima i iskustvima zdravstvenih radnika o integraciji primarne zdravstvene zaštite. Željeli smo opisati dostupna istraživanja kako bismo pomogli u informiranju budućih sustavnih pregleda i istraživanja u ovom području.

Način pretrage i procjene dokaza

Pretražili smo sva objavljena kvalitativna istraživanja koja su izvještavala o stavovima i iskustvima zdravstvenih radnika o integraciji primarne zdravstvene zaštite, objavljena do 28. srpnja 2020. godine. Opisali smo različite metode istraživanja, zemlje u kojima su provedena, njihov opseg, vrstu pristupa integraciji primarne zdravstvene zaštite te različite vrste uključenih zdravstvenih radnika i skupina klijenata. Zatim smo grupirali istraživanja u kategorije.

Što smo pronašli?

U ovaj sustavni pregled uključena su 184 istraživanja. Istraživanja su bila provedena u 37 zemalja. Otprilike polovica istraživanja provedena je u zemljama s visokim dohotkom, a polovica u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Istraživanja koja smo pronašli u našem pregledu pokrivala su različita okruženja, sudionike i vrste integracije primarne zdravstvene zaštite. Postojale su različite konfiguracije za koje su se kombinirali programi zdravstvenih usluga za integrirano pružanje usluga. One su kategorizirane u sljedećih šest konfiguracija: mentalno zdravlje; HIV, tuberkuloza i spolno reproduktivno zdravlje; zdravlje majke, žene i djeteta; nezarazne bolesti (na primjer, bolesti srca, dijabetes); integracija opće primarne zdravstvene zaštite te srodne i specijalizirane usluge. Također smo istražili je li integrirana isporuka usluga bila potpuno ili djelomično integrirana, kao i različite strategije integracije korištene za povezivanje i koordinaciju usluga.

Ljudi koji su sudjelovali u provedbi integracijskih intervencija uključivali su političare, više menadžere, menadžere srednje i prve linije, kliničare, srodne zdravstvene stručnjake, laičke zdravstvene radnike i pomoćno osoblje zdravstvenog sustava. Širok raspon klijenata primao je integrirane usluge.

Zaključci

Ovaj pregled pokazuje raznolikost pristupa integraciji primarne zdravstvene zaštite koji su proučavani. Istraživači i donositelji odluka trebaju razumjeti odnos između različitih integracijskih pristupa i konteksta te načine na koje zdravstveni radnici utječu na učinke te integracije. Kategorije koje smo razvili mogu pomoći istraživačima da razumiju ove različite vrste integracijskih pristupa i da identificiraju fokusirana pitanja za buduće sustavne preglede.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo Domagoj Vrbanić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information