اندوسکوپیک سیکلوفتوکواگولاسیون برای گلوکوم زاویه باز و بستن اولیه زاویه

هدف این مطالعه مروری چه بود؟
هدف این مرور کاکرین یافتن این بود که اندوسکوپیک سیکلوفتوکواگولاسیون (endoscopic cyclophotocoagulation; ECP) فشار روی چشم را برای افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز (open angle glaucoma) یا بستن زاویه (angle closure) پائین می‌آورد یا خیر. نویسندگان مرور کاکرین تمامی مطالعات مرتبط را برای پاسخ به این سوال گردآوری و تجزیه‌وتحلیل کردند و هیچ مطالعه کامل شده‌ای را به دست نیاوردند، یک مطالعه در حال انجام را شناسایی کردند.

پیام‌های کلیدی
هیچ مطالعه منتشر شده مرتبطی وجود ندارد که ECP را با سایر درمان‌ها مقایسه کرده باشد.

چه موضوعی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفته است؟
گلوکوم یک وضعیت چشمی شایع است و در صورت عدم درمان می‌تواند منجر به کوری شود. در گلوکوم، عصب اپتیک (که چشم را به مغز وصل می‌کند) اغلب به دلیل افزایش فشار روی چشم ناشی از تجمع مایع، آسیب می‌بیند. ECP یک نوع جراحی است که در آن پزشکان از لیزر برای کاهش تولید این مایع استفاده می‌کنند. این روش ممکن است منجر به کاهش فشار چشم و کاهش شانس آسیب عصب اپتیک شود. ECP نسبت به سایر انواع جراحی‌های گلوکوم ممکن است منجر به آسیب کم‌تری به چشم شود. این روش می‌تواند ایمن‌تر و راحت‌تر بوده و به ریکاوری کمک کند.

نتایج کلیدی مطالعه مروری چه بود؟
نویسندگان مرور کاکرین هیچ مطالعه کامل شده‌ای را نیافتند که بتواند وارد این مرور شود.

این مطالعه مروری تا چه زمانی به‌روز است؟
نویسندگان مرور کاکرین برای یافتن مطالعات منتشرشده تا 12 جولای 2018 جست‌وجو کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهد با کیفیت بالایی برای نشان دادن تاثیرات ECP برای OAG و بستن اولیه زاویه وجود ندارد. برای ارزیابی اثربخشی میان‌مدت و طولانی-مدت و ایمنی این تکنیک به RCTهایی با طراحی مناسب نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

گلوکوم (glaucoma) علت اصلی کوری غیر-قابل بازگشت است. تعدادی از تکنیک‌های جراحی با حداقل تهاجم، به عنوان درمان برای پیشگیری از پیشرفت گلوکوم مطرح شده است. میان آنها، اندوسکوپیک سیکلوفوتوکواگولاسیون (endoscopic cyclophotocoagulation; ECP) یک پروسیجر سیکلودیستراکتیو (cyclodestructive procedure) است که توسط Martin Uram در سال 1992 توسعه یافت.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی ECP در افراد مبتلا به گلوکوم زاویه باز (open angle glaucoma; OAG) و بستن اولیه زاویه (primary angle closure) که وضعیت آنها به اندازه کافی با قطره‌ها کنترل نشده بودند.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) (که شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های چشم و بینایی در کاکرین بود) (2018، شماره 6)؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid Embase؛ ISRCTN registry؛ ClinicalTrials.gov و WHO ICTRP را جست‌وجو کردیم. تاریخ جست‌وجو 12 جولای 2018 بود.

معیارهای انتخاب: 

برای شناسایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) درباره ECP که به مقایسه با سایر درمان‌های جراحی (سایر تکنیک‌های دستگاهی برای گلوکوم با حداقل تهاجم)، درمان با لیزر یا درمان دارویی پرداخته بودند، به جست‌وجو پرداختیم. هم‌چنین برای وارد کردن کارآزمایی‌هایی که در آنها این دستگاه‌ها با فیکوامولسیفیکاسیون (phacoemulsification) ترکیب شده و با فیکوامولسیفیکاسیون به تنهایی مقایسه شده بودند، برنامه‌ریزی کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور برنامه‌ریزی کردند که به‌طور مستقل از هم داده‌ها را از گزارش‌های مطالعات وارد شده با استفاده از فرم جمع‌آوری داده‌ها استخراج و بر اساس روش‌های مورد انتظار کاکرین تجزیه‌وتحلیل کنند. پیامد اولیه ما نسبتی از شرکت‌کنندگان بود که دیگر از قطره چشمی استفاده نمی‌کردند (drop‐free). پیامدهای ثانویه عبارت بودند از میانگین تغییر در فشار داخل چشم (IOP)؛ نسبتی از شرکت‌کنندگان که به IOP معادل 21 میلی‌متر جیوه یا کم‌تر، 17 میلی‌متر جیوه یا کم‌تر یا 14 میلی‌متر جیوه یا کم‌تر دست یافته بودند و نسبتی از شرکت‌کنندگان که دچار عوارض حین یا پس از جراحی شده بودند، ما برنامه‌ریزی کردیم که تمامی پیامدها را در کوتاه‌-مدت (شش تا 18 ماه)، میان‌مدت (18 تا 36 ماه) و طولانی-مدت (36 ماه به بعد) اندازه‌گیری کنیم.

نتایج اصلی: 

یک مطالعه در حال انجام را یافتیم که با معیارهای ورود ما سازگار بود (ChiCTR‐TRC‐14004233). این مطالعه ترکیب فیکوامولسیفیکاسیون را با ECP با فیکوامولسیفیکاسیون به‌تنهایی در افراد مبتلا به گلوکوم اولیه زاویه بسته مقایسه می‌کند. پیامد اولیه فشار داخل چشم (IOP) و تعداد داروهای کاهش دهنده IOP است. در مجموع 50 نفر ثبت‌نام شده‌اند. مطالعه از فوریه 2014 شروع شده و پژوهشگران مرحله به کارگیری شرکت‌کنندگان را کامل کرده و در مرحله جمع‌آوری داده‌ها هستند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information