فواید و خطرات تجویز لاکتوفرین برای نوزادان ترم که جراحی دستگاه گوارش داشتند، چیست؟

پیام کلیدی

هیچ مطالعه پزشکی را پیدا نکردیم که تاثیرات تجویز لاکتوفرین (lactoferrin) (پروتئین موجود در شیر) را برای نوزادانی که در دوره ترم کامل (هفته 37 بارداری یا پس از آن) به دنیا آمده و در دستگاه گوارش خود جراحی داشتند، بررسی کرده باشد.

لاکتوفرین چیست؟

لاکتوفرین پروتئینی است که در شیر یافت شده و می‌تواند در برابر عفونت محافظت ایجاد کند. مکمل‌های لاکتوفرین در دسترس قرار داشته و مصرف آنها در نوزادان نارس بررسی شده است. شواهدی وجود دارد که لاکتوفرین می‌تواند از بروز عفونت در نوزادان نارس پیشگیری کند.

برخی از خطرات جراحی دستگاه گوارش در نوزادان چیست؟

جراحی دستگاه گوارش خطر بروز عفونت را افزایش می‌دهد. عفونت‌ها می‌توانند طول دوره بستری را در بیمارستان افزایش دهند. درمان با آنتی بیوتیک‌ها (داروهایی که با عفونت‌های باکتریایی مبارزه می‌کنند) و استرس ناشی از جراحی می‌تواند باکتری‌های خوب موجود در دستگاه گوارش را مختل کند.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

ما می‌خواستیم بدانیم که تجویز لاکتوفرین برای نوزادان ترم، پس از جراحی دستگاه گوارش، نرخ عفونت و مرگ‌ومیر را کاهش داده و حضور باکتری‌های خوب را در دستگاه گوارش بهبود می‌بخشد.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

برای یافتن مطالعاتی جست‌وجو کردیم که در آنها نوزادان دریافت کننده جراحی دستگاه گوارش به‌طور تصادفی به لاکتوفرین یا دارونما (placebo) (یک درمان ساختگی که حاوی هیچ دارویی نیست، اما ظاهر یا طعمی شبیه به داروی مورد آزمایش دارد) اختصاص یافتند.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که تجویز لاکتوفرین را با دارونما در نوزادان ترم و دریافت کننده جراحی دستگاه گوارش مقایسه کرده باشد. برای پاسخ به این سوال به انجام مطالعات خوب و بزرگ نیاز است. 

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

این جست‌وجو تا فوریه 2023 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده در دسترس نیست که نشان دهد لاکتوفرین برای مدیریت پس از جراحی نوزادان ترم پس از جراحی دستگاه گوارش موثر است یا بدون اثر. برای ارزیابی نقش لاکتوفرین در این شرایط، نیاز به انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده وجود دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نوزادانی که تحت جراحی دستگاه گوارش قرار گرفته‌اند، به‌طور خاص در معرض ابتلا به عوارض عفونی در دوره پس از جراحی هستند. این وضعیت ممکن است تا حدی ناشی از اختلال در یکپارچگی روده و تغییر میکروفلور روده‌ باشد. لاکتوفرین (lactoferrin) یک پروتئین آب پنیر است که در شیر یافت شده و یک مکانیسم دفاعی مهم ذاتی را در پستانداران تشکیل می‌دهد. لاکتوفرین دارای خواص ضد میکروبی و ضد التهابی است. هم‌چنین گزارش شده که به ایجاد یک میکروفلور روده سالم و سیستم ایمنی روده کمک می‌کند. گزارش شده که مکمل لاکتوفرین باعث کاهش بروز سپسیس در نوزادان نارس می‌شود. لاکتوفرین ممکن است نقشی در کاهش بروز سپسیس داشته باشد، بنابراین باعث کاهش موربیدیتی و مورتالیتی و بهبود تغذیه روده‌ای در نوزادان ترم پس از جراحی می‌شود.

اهداف: 

هدف اصلی این مرور، ارزیابی اثربخشی تجویز لاکتوفرین بر بروز سپسیس و مورتالیتی در نوزادان ترم پس از انجام جراحی دستگاه گوارش بود.

اهداف ثانویه عبارت بودند از ارزیابی تاثیر تجویز لاکتوفرین بر زمان لازم برای رسیدن به تغذیه کامل روده‌ای، میکروفلور روده، مدت زمان بستری در بیمارستان و مورتالیتی پیش از ترخیص در همان جمعیت.

روش‌های جست‌وجو: 

متخصص اطلاعات از گروه نوزادان در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، Ovid MEDLINE؛ Embase Ovid؛ CINAHL؛ WHO ICTRP و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی را جست‌وجو کرد. تاریخ آخرین جست‌وجو فوریه 2023 بود. هیچ‌گونه محدودیتی را از نظر زبان نگارش، نوع انتشار، یا سال انتشار مقاله اعمال نکردیم. منابع مطالعات بالقوه مرتبط و مرورها سیستماتیک را بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

برنامه‌ریزی کردیم تا کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده‌ای را در نظر بگیریم که نوزادانی را بررسی کردند که در هفته‌های 37 یا بیشتر بارداری متولد شده و یک یا چند اپیزود را از جراحی دستگاه گوارش طی 28 روز از تولد داشته، و تجویز لاکتوفرین را با دارونما (placebo) مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی (methodology) کاکرین استفاده کردیم. هدف آن بود که از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد برای هر پیامد استفاده کنیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه تصادفی‌سازی شده و کنترل شده منتشر شده‌ای را شناسایی نکردیم که اثربخشی لاکتوفرین را برای مدیریت پس از جراحی نوزادان ترم پس از دریافت جراحی دستگاه گوارش ارزیابی کرده باشند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information