آیا آستراگالوس خوراکی (هوانگ چی) می‌تواند از بروز عفونت‌های حاد مکرر دستگاه تنفسی در کودکان پیشگیری کند؟

سوال مطالعه مروری

ما شواهد مربوط به مزایا و مضرات آستراگالوس (Astragalus) خوراکی که به تنهایی برای پیشگیری از بروز اپیزودهای مکرر عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی (acute respiratory infections; ARTIs) در کودکان زیر 14 سال، در مقایسه با یک درمان ساختگی (dummy treatment) استفاده شده بودند، مورد بررسی قرار دادیم. ARTIها شامل سرماخوردگی، گلودرد، لارنژیت، آنفولانزا، برونشیت و پنومونی است.

پیشینه

بسیاری از روش‌های درمان برای پیشگیری از بروز ARTIها، به ویژه در کودکان به کار گرفته می‌شوند. آستراگالوس، یک روش درمان گیاهی در دسترس و با موارد استفاده گسترده است که در طول هزاران سال در چین برای کمک به پیشگیری از ARTIها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اعتقاد بر آن است که این روش سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. تقریبا یک نفر از هر پنج کودک دچار ARTIهای مکرر می‌شود و درمان تا سقف 75% استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده را برای کودکان تشکیل می‌دهد. از آنجایی که بیشتر ARTIها از طریق ویروس‌ها ایجاد می‌شوند، آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان این بیماری‌ها اثربخش نیستند.

تاریخ جست‌و‌جو

منابع علمی را تا 31 دسامبر 2015 جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه

ما 6080 رکورد را شناسایی کردیم که به صورت بالقوه مرتبط بودند. بعد از حذف رکوردهای تکراری، و رکوردهایی که با معیارهای ورود به مطالعه مطابقت نداشتند، 120 مطالعه تمام متن به دست آوردیم. ما به دقت این مطالعات را از نظر امکان‌پذیر بودن ورود به مرور بررسی کردیم. بیشتر مطالعات را از مرور خارج کردیم زیرا: معیارهای تشخیصی نامشخصی را ارائه کرده بودند؛ ترکیب آستراگالوس همراه با سایر عوامل مورد استفاده قرار گرفته بود؛ یا آستراگالوس با یک درمان ساختگی مقایسه نشده بود. هیچ یک از مطالعات با معیارهای ورود به مطالعه ما مطابقت نداشتند، بنابراین ما نمی‌توانستیم هیچ نتیجه‌ای را تجزیه‌وتحلیل کنیم.

منابع تامین مالی مطالعه

ما نتوانستیم منابع تامین مالی مطالعه را بررسی کنیم.

نتایج کلیدی

ما هیچ مطالعه‌ای را به دست نیاوردیم که به مقایسه استفاده از آستراگالوس خوراکی به تنهایی با یک درمان ساختگی برای پیشگیری از بروز اپیزودهای مکرر ARTI در کودکان تا 14 سال پرداخته باشد. برای ایجاد امکان ارزیابی در آینده، به مطالعات انجام شده و گزارش شده با طرح‌ریزی خوب که به بررسی دقیق این موضوع پرداخته باشند، نیاز است.

کیفیت شواهد

ما نتوانستیم کیفیت شواهد را بررسی کنیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای فراهم کردن امکان بررسی اثربخشی و ایمنی آستراگالوس خوراکی، به عنوان تنها مداخله برای پیشگیری از ARTIهای مکرر در کودکان زیر 14 سال شواهد کافی به دست نیاوردیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی (acute respiratory tract infections; ARTIs) در کودکان شایع هستند و می‌توانند هم مجاری تنفسی فوقانی و هم تحتانی را دربرگیرند. بسیاری از کودکان در مراحل اولیه زندگی خود دچار اپیزودهای مکرر ARTI یا عفونت‌های دستگاه‌ تنفسی عود کننده‌ (recurrent respiratory tract infections; RRTIs) می‌شوند، به طوری که این اتفاق، متخصصین اطفال، پزشکان ارائه دهنده خدمات اولیه سلامت، والدین و مراقبت کنندگان را از کودکان دچار چالش‌ می‌کند.

در چین، آستراگالوس (Astragalus) (هوانگ چی (Huang qi))، به تنهایی یا به صورت ترکیب شده با سایر داروهای گیاهی، توسط پزشکان طب سنتی چینی (Traditional Chinese Medicine; TCM) به صورت عصاره مایع (water extract) برای کاهش خطر ابتلا به عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی استفاده می‌شود؛ اعتقاد بر آن است که این دارو سیستم ایمنی بدن را فعال می‌کند. فهم بهتر مکانیزم‌های درمانی آستراگالوس ممکن است بینش‌هایی در پیشگیری از بروز ARTI ارائه داده و متعاقبا استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها را کاهش دهد.

اهداف: 

بررسی اثربخشی و ایمنی آستراگالوس خوراکی برای پیشگیری از اپیزودهای مکرر عفونت‌های حاد دستگاه تنفسی (ARTIs) در کودکان در بستر جامعه.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 12؛ 2015)، (MEDLINE (Ovid (از 1946 تا 31 دسامبر 2015)، (Embase (Elsevier (از 1974 تا 31 دسامبر 2015)، (AMED (Ovid (از 1985 تا 31 دسامبر 2015)، زیرساخت‌های دانش ملی چین (Chinese National Knowledge Infrastructure; CNKI) (از 1976 تا 31 دسامبر 2015) و بانک اطلاعاتی مقالات تمام متن منتشر شده در مجلات علمی چین (Chinese Scientific Journals full text database; CQVIP) (از 1989 تا 31 دسامبر 2015)، دیسک زیست‌پزشکی چین (China Biology Medicine disc)؛ (CBM از 1979 تا 31 دسامبر 2015) و Wanfang Data Knowledge Service Platform (WanFang) (از 1998 تا 31 دسامبر 2015) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را وارد مرور کردیم که به مقایسه آستراگالوس خوراکی به عنوان داروی گیاهی خالص (sole) چینی با دارونما (placebo) برای پیشگیری از اپیزودهای مکرر ARTIها در کودکان پرداخته بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی کاکرین برای این مرور استفاده کردیم. برای شناسایی مطالعات مرتبط به ارزیابی نتایج جست‌وجو پرداختیم. ما برنامه‌ریزی کردیم که برای استخراج داده‌ها از فرم‌های استاندارد شده استفاده کنیم. موارد اختلاف از طریق مباحثه مرتفع شوند. خطر سوگیری (bias) با استفاده از ابزار «خطر سوگیری» کاکرین بررسی شود. ما برنامه‌ریزی کردیم که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پیوسته از تفاوت میانگین (MD) یا تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) و برای داده‌های دو-حالتی از خطر نسبی (RR) یا نسبت شانس (OR)، هر دو با 95% فواصل اطمینان (CI) استفاده کنیم.

نتایج اصلی: 

6080 رکورد را شناسایی کردیم: 3352 رکورد از بانک‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان، 2724 رکورد از بانک‌های اطلاعاتی چینی و چهار رکورد هم از سایر منابع به دست آمدند. بعد از اولین غربالگری و حذف رکوردهای تکراری، ما 120 مقاله تمام‌متن برای بررسی به دست آوردیم. از این تعداد، 21 مقاله از نوع RCT نبودند؛ 55 مقاله با معیارهای ورود مطابقت نداشتند زیرا: شرکت‌کنندگان بالای 14 سال سن داشتند؛ تعریف ارائه شده در این مقالات اپیزودهای مکرر یا عود کننده را شامل نمی‌شد؛ استفاده از ترکیب آستراگالوس بخشی از مداخله نبود؛ ترکیب آستراگالوس اگرچه در فرمول روش‌های درمانی وجود داشت اما به صورت یک عامل خالص مورد استفاده قرار نگرفته بود؛ ترکیب آستراگالوس به صورت خوراکی تجویز نشده بود؛ یا آستراگالوس به جای پیشگیری از بروز ARTI برای درمان آن مورد استفاده قرار گرفته بود. بیشتر از 44 مطالعه اگرچه با سایر معیارهای ورود مطابقت داشتند، اما به دلیل اینکه از بازوی کنترل شده با دارونما استفاده نکرده بودند، از مطالعه خارج شدند.

هیچ یک از RCTها معیارهای ورود ما را نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information