کدئین برای درمان سرفه مزمن در کودکان

سوال مطالعه مروری

ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که کدئین (یا داروهای تولید شده از کدئین) در درمان سرفه مزمن در کودکان (چهار هفته یا بیشتر) ایمن و موثر است یا خیر.

پیشینه

سرفه یک نشانه بسیار شایع تجربه شده و یکی از شایع‌ترین دلایل برای ویزیت پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات سلامت است. وجود سرفه مزمن (چهار هفته یا بیشتر) در کودکان ممکن است نشانگر بیماری زمینه‌ای جدی باشد. کدئین (یا داروهای تولید شده از کدئین) در برخی موارد بدون نسخه هستند، اما شربت‌های ضد-سرفه توسط پزشک تجویز می‌شود. از این داروها برای کاهش تاثیرات سرفه استفاده می‌شوند، اگرچه خطرات شناخته شده‌ای در ارتباط با استفاده از آنها، از جمله مشکلات تنفسی، واکنش‌های آلرژیک، و اعتیاد وجود دارد. هدف ما بررسی ایمنی و مزایای این داروها برای درمان سرفه مزمن در کودکان است.

تاریخ جست‌وجو

ما همه کارآزمایی‌های منتشر شده و در انتظار انتشار را از 8 جون 2016 جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه

هرگونه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده که کدئین (یا داروهای تولید شده از کدئین) را در برابر دارونما (placebo) در درمان سرفه مزمن (4 هفته یا بیشتر) در کودکان 18 ساله و کوچک‌تر مقایسه می‌کرد، جست‌وجو کردیم.

نتایج کلیدی

جست‌وجوی ما 556 رکورد را شناسایی کرد. همه رکوردها را نسبت به معیارهای ورود/خروج از پیش تعیین شده مرور و ارزیابی کردیم. هیچ مطالعه واجد شرایطی را برای ورود به این مرور پیدا نکردیم. هرچند جست‌وجوی ما مطالعاتی را پیدا کرد که کدئین (یا داروهای تولید شده از کدئین) را در درمان سرفه حاد در کودکان (دو هفته یا کمتر) بررسی می‌کرد. دیگر مرورهای کاکرین به خصوص در کودکان با سرفه مزمن، این مطالعات را ارزیابی کرد و شواهدی را در حمایت یا رد استفاده از کدئین (یا داروهای تولید شده از کدئین) به دست نیاورد. فقدان شواهد کلی با دستورالعمل‌های بین‌المللی سرفه مزمن هم‌سو و سازگار است که درمان علل سرفه را توصیه می‌کند. با توجه به خطرات شناخته شده مرتبط با استفاده از این دارو، به ویژه خطرات زیاد آن برای کودکان، نهادهای ملی در ایالات متحده آمریکا، اروپا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا بیان کرده‌اند که این داروها در حال حاضر برای کودکان کوچک‌تر از 12 سال و کودکان بین 12 تا 18 سال با شرایط تنفسی توصیه نمی‌شوند. با توجه به فقدان کارآزمایی‌ها در حمایت از استفاده از کدئین، یافته‌های حاصل از کارآزمایی‌های مربوط به سرفه حاد در کودکان و عوارض جانبی مضر شناخته شده، ما نتیجه گرفتیم که داروهای مبتنی بر کدئین نمی‌تواند در کودکان مبتلا به سرفه مزمن توصیه شود.

کیفیت شواهد

ما هیچ مطالعه‌ای پیدا نکردیم، از این رو شواهد با کیفیت وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور، عدم وجود کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که داروهای با پایه کدئین را در درمان سرفه مزمن دوران کودکی ارزیابی می‌کند، برجسته کرده‌است. با توجه به حوادث جانبی بالقوه مانند سرکوب تنفسی و سمیّت اوپیوئیدی، مقامات نظارتی درمانی ملی، منع دسترسی به کدئین را در کودکان کمتر از 12 سال توصیه کردند. ما پیشنهاد می‌کنیم که کار بالینی به دستورالعمل‌های بالینی پایبند باشد و در نتیجه از کدئین یا مشتقات آن برای درمان سرفه در کودکان استفاده نکند. شیوه‌های مدیریتی مبتنی بر اتیولوژی برای حمایت از کودکان مبتلا به سرفه مزمن ادامه یافت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سرفه در کودکان، معمولا نشانه تجربه شده شایعی است که با افزایش استفاده از خدمات سلامت و بار (burden) تحمیل شده به والدین همراه است. وجود سرفه مزمن (برابر یا بیشتر از چهار هفته) در کودکان می‌تواند نشانگر شرایط زمینه‌ای جدی مانند استنشاق جسم خارجی یا برونشکتازی (bronchiectasis) باشد. داروهای با پایه کدئین (و مشتقات آن) گاهی برای درمان سرفه با توجه به خواص ضد-سرفه آن استفاده می‌شود. با این حال، خطرات ذاتی مرتبط با استفاده از این داروها مانند سرکوب تنفسی، آنافیلاکسی ناشی از بی‌هوشی (anaesthetic-induced anaphylaxis) و اعتیاد وجود دارد. پاسخ متابولیک و دوزهای متنوع، کودکان را در معرض خطر بالای تجربه عوارض جانبی قرار می‌دهد. یک مرور سیستماتیک، کیفیت منابع علمی موجود را از این نظر که برای اطلاع‌رسانی شیوه‌های مدیریتی سودمند خواهد بود، ارزیابی کرد.

اهداف: 

ارزیابی ایمنی و اثربخشی کدئین (و مشتقات آن) در درمان سرفه مزمن در کودکان.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه راه‌های هوایی در کاکرین، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE (از 1946تا 8 جون 2016)؛ EMBASE (از 1974 تا 8 جون 2016)، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های آنلاین سازمان جهانی بهداشت و سایت ClinicalTrials.gov و فهرست کتابشناختی نشریات را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

زمانی مطالعات واجد شرایط را برای تجزیه‌و‌تحلیل در نظر گرفتیم که: جمعیت شرکت‌کننده شامل کودکان کوچک‌تر از 18 سال مبتلا به سرفه مزمن بود (مدت زمان برابر یا بیشتر از چهار هفته در زمان مداخله)؛ و طراحی مطالعه به نحوی بود که کدئین یا مشتقات با پایه کدئین را در برابر دارونما (placebo) از طریق کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده ارزیابی می‌کرد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را برای تعیین واجد شرایط بودن در برابر معیارهای استاندارد شده غربال کردند، ما یک روش از پیش برنامه‌ریزی شده برای تجزیه‌و‌تحلیل داشتیم.

نتایج اصلی: 

در مجموع، 556 رکورد را شناسایی کردیم، که 486 رکورد بر اساس سوگیری در عنوان و چکیده از مرور خارج شدند. 70 رکورد باقی‌مانده را به طور کامل برای تعیین واجد شرایط بودن بازیابی کردیم. هیچ کدام از مطالعات، با معیارهای ورود به این مرور مطابقت نداشتند، در نتیجه هیچ شواهدی را در زمینه حمایت یا مخالفت با استفاده از کدئین یا مشتقات آن به عنوان عوامل ضد-سرفه برای سرفه مزمن در کودکان پیدا نکردیم.

در حالی که سرفه مزمن همان سرفه حاد نیست، مرورهای سیستماتیک درباره اثربخشی کدئین برای سرفه حاد در کودکان به این نتیجه رسید که، در زمینه حمایت یا مخالفت با استفاده بیش از حد داروهای ضد-سرفه و داروهای حاوی کدئین (یا مشتقات آن) برای درمان سرفه حاد در کودکان، شواهدی وجود ندارد. فقدان شواهد کافی برای حمایت در مورد استفاده از این داروها به طور هم‌سو و سازگار توسط کارشناسان پزشکی در دستورالعمل‌های بین‌المللی سرفه مزمن و توسط مقامات حاکم پزشکی و دارویی در ایالات متحده آمریکا، اروپا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا تایید شده است. با توجه به عدم وجود شواهد کافی برای حمایت از اثربخشی و خطرات شناخته شده مرتبط با استفاده از این داروها - به ویژه خطرات افزایش یافته برای کودکان - در حال حاضر این داروها برای کودکان کوچک‌تر از 12 سال و کودکان بین 12 تا 18 سال با شرایط تنفسی توصیه نمی‌شود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information