Kodein u usporedbi s placebom za liječenje dugotrajnog kašlja u djece

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kiničkih pokusa u kojima se istraživala sigurnost i učinkovitost kodeina (i derivata kodeina) u liječenju kroničnog kašlja (kašalj koji traje 4 i više tjedana) u djece.

Dosadašnje spoznaje

Kašalj je česti simptom u populaciji i jedan je od najčešćih razloga dolaska liječniku i drugim zdravstvenim djelatnicima. Kronični kašalj (koji traje 4 tjedna ili dulje) u djece može ukazivati na ozbiljno medicinsko stanje. Kodein i njegovi derivati su sastojci mnogih lijekova i sirupa koji se izdaju bez recepta kao i onih lijekova koji su izdani od strane liječnika. Ti lijekovi se koriste za ublažavanja simptoma kašlja, no postoji rizik od neželjenih nuspojava kao što su problemi s disanjem, alergijske reakcije i ovisnost. Cilj ovog istraživanja je provjera sigurnosti i učinkovitosti tih lijekova u liječenju simptoma kroničnog kašlja kod djece.

Datum pretraživanja literature

Pretražena je medicinska literatura objavljena do 8. lipnja 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Tražene su sve randomizirane kontrolirane studije koje su uspoređivale kodein (i njegove derivate) s placebom u liječenju kroničnog kašlja (4 ili više tjedana) u osoba do 18. godine života.

Ključni rezultati

Pretraživanjem je pronađeno 556 istraživanja koja su potencijalno odgovarala kriterijima uključenja. Te studije su analizirane prema unaprijed određenim kriterijima uključenja u ovaj pregled literature. Nije pronađena niti jedna studija koja bi zadovoljila kriterije uključenja. No, pretraživanjem literature su pronađene studije koje su koristile kodein i njegove derivate za liječenje akutnog kašlja (2 tjedna ili manje) kod djece. Jedan drugi Cochrane sustavni pregled je analizirao utjecaj tih lijekova na akutni kašalj i nije utvrđena njihova učinkovitost u terapiji. Nedostatak dokaza o terapiji kodeinom je u skladu s međunarodnim smjernicama za liječenje kroničnog kašlja koje preporučaju liječenje uzroka kašlja. Zbog poznatih nuspojava, osobito u djece, vodeća stručna tijela u mnogim zemljama (SAD, europske zemlje, Kanada, Novi Zeland, Australija) ne savjetuju korištenje tih lijekova u djece mlađe od 12 godina te djece između 12 i 18 godina s dišnim bolestima. Zbog nedostatka dokaza, rezultata studija liječenja akutnog kašlja i poznatih nuspojava, ne preporučuje se liječenje kroničnog kašlja lijekovima koji sadrže kodein u djece.

Kvaliteta dokaza

Nije pronađena niti jedna studija. Stoga nije moguće procijeniti kvalitetu dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information