Kodeina w leczeniu przewlekłego kaszlu u dzieci

Pytanie przeglądu

Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy stosowanie kodeiny (lub leków zawierających kodeinę) jest bezpieczne i skuteczne w leczeniu przewlekłego kaszlu (trwającego co najmniej 4 tygodnie) u dzieci.

Wprowadzenie

Kaszel to bardzo często występujący objaw i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza oraz u innych specjalistów. Przewlekły kaszel (trwający co najmniej 4 tygodnie) u dzieci może być objawem poważnych chorób. Kodeina (lub leki zawierające kodeinę) to składnik niektórych syropów na kaszel dostępnych bez recepty, a także niektórych leków przepisywanych przez lekarza. Leki te stosuje się w celu zmniejszenia nasilenia kaszlu, pomimo znanego ryzyka związanego z ich zażywaniem obejmującego: problemy z oddychaniem, reakcje alergiczne czy uzależnienie. Celem przeglądu była ocena bezpieczeństwa i korzyści ze stosowania tych leków w leczeniu przewlekłego kaszlu u dzieci.

Data wyszukiwania

Poszukiwaliśmy wszystkich badań opublikowanych oraz przyjętych do druku do dnia 8 czerwca 2016 r.

Charakterystyka badania

Poszukiwaliśmy wszystkich badań z randomizacją, w których porównywano skuteczność stosowania kodeiny (lub leków zawierających kodeinę) z placebo w leczeniu przewlekłego kaszlu (trwającego co najmniej 4 tygodnie) u dzieci w wieku 18 lat lub młodszych.

Główne wyniki

W wyniku wyszukiwania zidentyfikowaliśmy 556 publikacji. Przeprowadziliśmy selekcję i ocenę wszystkich artykułów względem uprzednio zdefiniowanych kryteriów włączenia i wykluczenia. Nie odnaleźliśmy żadnego badania spełniającego kryteria włączenia do niniejszego przeglądu. Jednakże, odnaleźliśmy badania, w których oceniano skuteczność stosowania kodeiny (lub leków zawierających kodeinę) w leczeniu ostrego kaszlu (trwającego 2 tygodnie lub krócej) u dzieci. W innym przeglądzie Cochrane, obejmującym dzieci z ostrym kaszlem, oceniano to badanie i nie odnaleziono żadnych danych naukowych, które potwierdzałyby lub wykluczały korzyści ze stosowania kodeiny (lub innych leków zawierających kodeinę). Brak danych naukowych w tym zakresie jest zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi przewlekłego kaszlu, w których zaleca się leczenie przyczyny występowania kaszlu. Z uwagi na znane ryzyko wynikające ze stosowania leków zawierających kodeinę, zwiększone w szczególności u dzieci, obecnie w Stanach Zjednoczonych, Europie, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii nie zaleca się stosowania tych leków u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u dzieci z chorobami układu oddechowego w wieku 12-18 lat. Podsumowując, ze względu na brak badań potwierdzających skuteczność, a także wyniki pochodzące z badań dotyczących ostrego kaszlu u dzieci oraz znane, szkodliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leków zawierających kodeinę nie zaleca się ich stosowania u dzieci z przewlekłym kaszlem.

Jakość danych naukowych

Nie odnaleźliśmy żadnych badań, w związku z powyższym nie oceniono jakości danych naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information