بستن اولیه (بخیه‌های فوری) در مقابل بستن تاخیری (بخیه‌های تاخیری) یا نبستن (بدون بخیه) زخم‌های تروماتیک ناشی از گازگرفتگی پستانداران

هدف از این مطالعه مروری چیست؟

هدف از این مرور پی بردن به این موضوع بود که آیا زخم‌های ناشی از گازگرفتگی حیوانات، اگر بلافاصله با بخیه بسته شوند (بسته شدن اولیه) بهتر بهبود می یابند، یا اگر زخم‌ها برای بهبود یافتن، مدت کوتاهی قبل از بسته شدن باز بمانند (بستن تاخیری) یا اصلا بخیه نشوند (عدم بستن). ما می‌خواستیم بدانیم کدام زخم‌ها سریع‌تر بهبود می‌یابند، و اینکه روش بستن زخم تاثیری بر احتمال عفونت زخم، ظاهر زخم، مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان، و عوارض جانبی جدی‌تر مانند مرگ‌ومیر دارد یا خیر. ما همه مطالعات مرتبط را برای پاسخ دادن به این سوال گردآوری و تجزیه‌و‌تحلیل کردیم (کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده). کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، مطالعات پزشکی‌ای هستند که در آن افراد به‌طور تصادفی برای دریافت درمان‌های مختلف انتخاب می‌شوند. این نوع کارآزمایی، قابل‌اطمینان‌ترین شواهد مربوط به سلامت را ارائه می‌دهد. ما چهار مطالعه مرتبط را پیدا کردیم.

پیام‌های کلیدی

در تمام مطالعات ما گازگرفتن‌های مرتبط با سگ را پیدا کردیم. از نظر عفونت زخم، ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که بهتر است زخم ناشی از گازگرفتگی سگ را بلافاصله با بخیه ببندیم، یا قبل از بخیه زدن اندکی صبر کنیم، یا آنها را بدون بخیه رها کنیم. تفاوت اندکی در ظاهر اسکار ناشی از گازگرفتگی وجود داشت. بسیاری از شواهدی را که ما یافتیم به دلیل حجم نمونه مطالعات و روش‌های مورد استفاده در آنها، دارای قطعیت پایین بودند.

چه چیزی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفت؟

زخم‌های ناشی از گازگرفتگی پستانداران از حیواناتی مانند سگ‌ها، گربه‌ها و میمون‌ها، یک مشکل شایع در سراسر جهان هستند. در کشورهای توسعه‌یافته، بسیاری از زخم‌های ناشی از گازگرفتگی توسط حیوانات خانگی اهلی ایجاد می‌شوند. در کشورهای با درآمد پایین، گازگرفتگی‌ها می‌توانند توسط حیوانات وحشی نیز ایجاد شوند. اکثر موارد گازگرفتگی مربوط به سگ‌ها هستند. زخم‌های ناشی از گازگرفتگی به دلیل میکروب‌های منتقل شده از دهان حیوان به زخم، در معرض خطر بالای عفونت قرار دارند. در کشورهای کم‌درآمد این عفونت‌های زخم می‌توانند منجر به عوارض جدی و در برخی موارد منجر به مرگ‌ومیر شوند.

اولویت‌های اول هنگام درمان گازگرفتگی حیوان، توقف خونریزی زخم، تسکین درد، و پیشگیری از عفونت است. این اولویت می‌تواند شامل واکسیناسیون مناسب در برابر کزاز و هاری باشد. اغلب توصیه می‌شود که اگر زخم‌های ناشی از گازگرفتگی مشکوک به عفونت باشند، بلافاصله با بخیه بسته نشوند، زیرا بستن زخم آلوده می‌تواند روند بهبود را به تاخیر انداخته و به طور بالقوه کشنده باشد.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

در جولای سال 2019 ما به جست‌وجوی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای پرداختیم که بستن اولیه زخم‌های ناشی از گازگرفتگی پستانداران را در مقابل بستن زخم با تاخیر یا نبستن آنها مقایسه کردند. ما چهار مطالعه مرتبط با گازگرفتگی‌های سگ را پیدا کردیم. آنها در انگلستان، یونان و چین انجام شدند. هیچ مطالعه‌ای در مورد گازگرفتگی پستانداران دیگر شناسایی نشد. سه مورد از مطالعاتی که ما وارد کردیم به مقایسه بستن اولیه زخم‌های ناشی از گازگرفتگی سگ با بخیه (بخیه فوری) با نبستن زخم‌ها پرداختند. یک مطالعه، بستن اولیه گازگرفتگی‌های سگ را با تاخیر در بستن آنها مقایسه کرد. همانطور که بیان شد، افراد در این مطالعات از 14 روز تا سه ماه پیگیری شدند. به طور کلی، شرکت‌کنندگان از هر دو جنس و همه گروه‌های سنی حضور داشتند.

ما مطمئن نیستیم که بستن اولیه زخم‌های ناشی از گازگرفتگی سگ، نسبت زخم‌های بدون عفونت را در مقایسه با نبستن زخم (شواهد با قطعیت بسیار پایین از دو مطالعه در مجموع شامل 782 نفر) و در مقایسه با تاخیر در بستن زخم (شواهد با قطعیت بسیار پایین از یک مطالعه در مجموع شامل 120 نفر)، افزایش می‌دهد یا خیر. بستن اولیه زخم ناشی از گازگرفتگی سگ در مقایسه با نبستن آن منجر به تفاوت کمی در ظاهر زخم می‌شود (شواهد با قطعیت متوسط از یک مطالعه با مجموع 182 شرکت‌کننده). هیچ یک از مطالعات وارد شده نسبت زخم‌های بهبود یافته، زمان لازم برای تکمیل روند بهبودی زخم، مدت زمان بستری در بیمارستان یا حوادث جانبی را گزارش نکردند. تعداد افراد در مطالعات وارد شده کم بود، و افرادی که پیامدها را ارزیابی می‌کردند، از نوع درمان ارائه ‌شده آگاه بودند. هر دوی این موارد از دلایل نامطمئن بودن نتایج هستند.

این مطالعه مروری چقدر به‌روز است؟

ما برای یافتن مطالعاتی که تا جولای 2019 منتشر شده بودند، به جست‌وجو پرداختیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

تمام مطالعات شناسایی شده با گازگرفتگی‌های ایجاد شده توسط سگ مرتبط بودند. شواهدی با قطعیت بالا برای حمایت یا رد توصیه‌های موجود در مورد بستن اولیه زخم ناشی از گازگرفتگی سگ وجود ندارد. مزایا و آسیب‌های بالقوه بستن اولیه زخم ناشی از گازگرفتگی پستانداران در مقایسه با بستن تاخیری یا نبستن نامشخص باقی مانده و انجام کارآزمایی‌های قوی‌تری مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

گازگرفتگی توسط پستانداران یک مشکل شایع در بخش‌های اورژانس و خدمات مراقبت‌های اولیه سلامت در سراسر جهان است. سازمان جهانی بهداشت به تعویق انداختن بخیه زخم ناشی از گازگرفتگی را توصیه می‌کند، اما این موضوع در یک مرور سیستماتیک ارزیابی نشده است.

اهداف: 

ارزیابی اثرات بستن اولیه زخم‌های ناشی از گازگرفتگی پستانداران در مقایسه با بستن تاخیری یا نبستن زخم.

روش‌های جست‌وجو: 

در جولای 2019، ما پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ در کاکرین؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL)؛ Ovid MEDLINE (ازجمله In-Process & Other Non-Indexed Citations)؛ Ovid Embase؛ و EBSCO CINAHL Plus را جست‌وجو کردیم. ما همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی را برای مطالعات در حال انجام و منتشرنشده جست‌وجو کردیم و فهرست منابع مطالعات مرتبط وارد شده، همچنین مرورها، متاآنالیزها و گزارش‌های تکنولوژی سلامت را برای یافتن مطالعات بیشتر بررسی کردیم. هیچ محدودیتی از نظر زبان، تاریخ انتشار یا شرایط مطالعه وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد کردیم که بستن اولیه زخم‌های تروماتیک ناشی از گازگرفتگی پستانداران را با بستن تاخیری یا نبستن زخم مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به غربالگری عناوین، چکیده‌ها و متن کامل مقالات منتشر شده با استفاده از معیارهای ورود پرداختند و داده‌ها را استخراج کردند. در جایی که اقتضا می‌کرد، ما داده‌ها را با استفاده از مدل اثرات تصادفی ترکیب کردیم. ما از ابزار «خطر سوگیری (bias)» کاکرین استفاده کرده و قطعیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

ما سه کارآزمایی را پیدا کردیم (878 شرکت‌کننده) که بستن اولیه زخم ناشی از گازگرفتگی سگ را با نبستن زخم مقایسه کرده و یک کارآزمایی (120 شرکت‌کننده) دیگر که به مقایسه بستن اولیه زخم با بستن تاخیری آن پرداخت. هیچ مطالعه‌ای در مورد گازگرفتگی پستانداران دیگر شناسایی نشد. این کارآزمایی‌ها در انگلستان (یک کارآزمایی)، یونان (یک کارآزمایی) و چین (دو کارآزمایی) انجام شدند. به طور کلی، شرکت‌کنندگان از هر دو جنس و همه گروه‌های سنی حضور داشتند.

ما در مورد این موضوع که آیا بستن اولیه زخم‌ها، نسبت زخم‌های بدون عفونت را در مقایسه با نبستن زخم، بهبود می‌بخشد یا خیر، نامطمئن هستیم زیرا قطعیت شواهد برای این پیامد بسیار پایین قضاوت شد (خطر نسبی (RR): 1.01؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.97 تا 1.05؛ 2 مطالعه، 782 شرکت‌کننده؛ I2 = 0%). ما قطعیت شواهد را به دلیل خطر بالای سوگیری تا یک سطح و به دلیل عدم دقت تا دو سطح کاهش دادیم. هیچ تفاوت بالینی مهمی در زیبایی (ظاهر فیزیکی/زیبایی قابل قبول) زخم ناشی از گازگرفتگی‌های سگ هنگام بستن اولیه در مقایسه با نبستن آنها وجود ندارد (تفاوت میانگین (MD): 1.31-؛ 95% CI؛ 2.03- تا 0.59-؛ 1 مطالعه، 182 شرکت‌کننده). قطعیت شواهد برای این پیامد متوسط در نظر گرفته شد (ما ارزیابی خود را تا یک سطح به دلیل عدم دقت کاهش دادیم).

ما در مورد این موضوع که بستن اولیه زخم‌ها، نسبت زخم‌های بدون عفونت ناشی از گازگرفتگی سگ را در مقایسه با بستن تاخیری زخم بهبود می‌بخشد یا خیر، نامطمئن هستیم زیرا قطعیت شواهد برای این پیامد بسیار پایین قضاوت شد (RR؛ 0.98؛ 95% CI؛ 0.90 تا 1.07؛ 1 مطالعه، 120 شرکت‌کننده؛ I2 = 0%). ما قطعیت شواهد را به دلیل خطر بالای سوگیری تا یک سطح و به دلیل عدم دقت تا دو سطح کاهش دادیم.

هیچ یک از چهار کارآزمایی، پیامدهای جانبی را مانند مرگ‌ومیر یا هاری گزارش نکردند اما این پیامدها، در هر صورت، بعید به نظر می‌رسد که به اندازه کافی بزرگ باشند تا از توان رضایت‌بخشی برای ارائه تخمین‌های دقیق برای پیامدها برخوردار باشند. پیامدهای مهم مانند زمان تا بهبودی کامل زخم، نسبت زخم‌های بهبود یافته، و طول مدت بستری در بیمارستان مورد ارزیابی قرار نگرفتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information