تست Mini-Cog برای ارزیابی دمانس در طبابت بالینی چقدر دقیق است؟

پیشینه و منطق مرور

در اکثر نقاط جهان، افراد مسن زیادی وجود دارند که بین آنها شکایت‌های مربوط به حافظه و شرایطی مانند بیماری آلزایمر و سایر انواع دمانس به‌عنوان یک نتیجه به‌طور فزاینده‌ای شایع شده است. اکثر افراد مبتلا به مشکلات حافظه در ابتدا یا به دنبال مراقبت خواهند بود یا در مراکز مراقبت سلامت از طریق ارائه‌دهندگان اولیه مراقبت سلامت که می‌توانند شامل پزشک خانواده یا پرستار باشند، شناسایی می‌شوند. بنابراین، نیاز به ابزارهایی وجود دارد که بتوانند افرادی را که دچار دمانس یا مشکلات قابل‌‌توجه حافظه هستند، شناسایی کنند. ‌این ابزار هم‌چنین باید بتوانند وجود دمانس را در افرادی که از اختلال حافظه شاکی هستند ولی دچار دمانس یا مشکلات قابل‌‌توجه حافظه نیستند، منتفی کنند. چنین ابزاری از نظر استفاده در مراکز مراقبت‌های اولیه باید نسبتا آسان، سریع‌الاجرا و دقیق باشند تا بتوانند در این مراکز استفاده شوند، در عین حال که همزمان دمانس را شدیدتر یا خفیف‌تر از آن‌چه که هست، تشخیص ندهند. Mini-Cog، نوعی ابزار غربالگری شناختی کوتاه، به عنوان یک تست غربالگری احتمالی برای دمانس در مراکز مراقبت‌های اولیه پیشنهاد شده، زیرا گزارش شده که استفاده از آن در مراکز مراقبت‌های اولیه دقیق و نسبتا آسان است. Mini-Cog متشکل از یک کار حافظه‌ای و شامل فراخوانی سه کلمه و ارزیابی کشیدن ساعت است.

ویژگی‌های مطالعه

بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی را برای شناسایی مقالات ارزیابی کننده Mini-Cog جست‌وجو کردیم و ‌این شواهد تا ژانویه 2017 به‌روز است. هدف مرور ما مقایسه دقت Mini-Cog در تشخیص دمانس از هر نوعی در مراکز مراقبت‌های اولیه در مقایسه با ارزیابی عمیق انجام‌گرفته توسط متخصصان دمانس بود. مطالعاتی را وارد کردیم که افراد را با هرگونه شدت احتمالی بالقوه و صرف‌‌نظر از ‌این که تست شناختی قبلی، پیش از انجام Mini-Cog کامل شده بود یا خیر، بررسی کردند. به‌طور کلی، مرور ما چهار مطالعه انجام شده را در مراکز مراقبت‌های اولیه شناسایی کرد که دقت Mini-Cog را با ارزیابی دقیق دمانس توسط متخصصین دمانس مقایسه کردند.

کیفیت شواهد

در چهار مطالعه وارد شده در ‌این مرور، همگی به جز یکی، محدودیت‌هایی در نحوه ارزیابی Mini-Cog وجود داشت، که ممکن است منجر به تخمین بیش از حد دقت Mini-Cog در مطالعات باقی‌مانده شود. دشوار‌ترین موضوع در مطالعه، کیفیت مربوط به نحوه انتخاب شرکت‌کنندگان در مطالعات پژوهشی بود، که ممکن است در بیشتر مطالعات وارد شده در این مرور، به برتری دقت Mini-Cog کمک کند.

یافته‌های کلیدی

نتایج به دست آمده از مطالعه Holsinger 2012 با بالاترین کیفیت نشان داد که Mini-Cog حساسیت 76% دارد و ‌این نشان می‌دهد که Mini-Cog قادر به شناسایی 24% از افراد مبتلا به دمانس نیست (برای مثال منفی‌های کاذب). در ‌این مطالعه، ویژگی Mini-Cog برابر با 73% گزارش شد، یعنی تا 27% از افراد ممکن است در Mini-Cog به اشتباه مبتلا به دمانس شناسایی شوند، در حالی که ‌این افراد واقعا مبتلا به دمانس نیستند (برای مثال مثبت کاذب). ما نتیجه می‌گیریم که در حال حاضر شواهد کافی برای حمایت از استفاده روتین از Mini-Cog به عنوان یک تست غربالگری در تشخیص‌ دمانس در مراکز مراقبت‌های اولیه وجود ندارد و پیش از نتیجه‌گیری در مورد اینکه Mini-Cog در ‌این زمینه مفید است یا خیر، انجام مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

تعداد محدودی از مطالعات به ارزیابی دقت Mini-Cog در تشخیص دمانس در مراکز مراقبت‌های اولیه پرداختند. با توجه به تعداد کم مطالعات، وجود طیف گسترده‌ای از تخمین‌ها از دقت Mini-Cog، و محدودیت‌های روش‌شناسی که در بسیاری از مطالعات شناسایی شده وجود داشت، در حال حاضر شواهد کافی برای توصیه به استفاده از Mini-Cog به عنوان یک تست غربالگری برای دمانس در مراکز مراقبت‌های اولیه وجود ندارد. برای تعیین دقت Mini-Cog در مراکز مراقبت‌های اولیه و این‌که این ابزار دارای دقت تست تشخیصی کافی برای غربالگری در این شرایط است یا خیر، انجام مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

به موازات پیر شدن جمعیت، شیوع بیماری آلزایمر و سایر انواع دمانس رو به افزایش است. اکثر افراد مبتلا به دمانس برای اولین‌بار در مراکز مراقبت‌های اولیه تحت ارزیابی و مراقبت قرار می‌گیرند. ابزار کوتاه غربالگری دمانس مورد نیاز است تا بتوان دمانس را در مراکز مراقبت اولیه با دقت تشخیص داد. Mini-Cog یک تست کوتاه غربالگری شناختی است که اغلب برای ارزیابی وضعیت شناختی بزرگسالان سالمند در مراکز مختلف استفاده می‌شود.

اهداف: 

تعیین دقت Mini-Cog برای تشخیص دمانس در مراکز مراقبت‌های اولیه.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مطالعات مربوط به دقت تست تشخیصی گروه دمانس و بهبود شناختی در کاکرین، MEDLINE؛ Embase و چهار بانک اطلاعاتی دیگر، را از ابتدا تا سپتامبر 2012 جست‌وجو کردیم. از آن زمان، چهار به‌روزرسانی با استفاده از همان روش‌های جست‌وجو انجام شده و جست‌وجوی اخیر در ژانویه 2017 انجام شد. از پیگیری استنادی (با استفاده از ویژگی «مقالات مرتبط» در بانک‌های اطلاعاتی، در صورت موجود بودن) به عنوان یک روش جست‌وجوی کمکی استفاده کرده و با نویسندگان مطالعات واجد شرایط برای گرفتن داده‌های منتشرنشده تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

فقط مطالعاتی را وارد کردیم که Mini-Cog را به عنوان یک تست شاخص در تشخیص دمانس بیماری آلزایمر یا اشکال مرتبط با دمانس، در مقایسه با یک استاندارد مرجع، با استفاده از معیارهای معتبر برای دمانس بررسی کردند. فقط مطالعاتی را وارد کردیم که در جمعیت دریافت‌کننده مراقبت‌های اولیه انجام شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

اطلاعات مربوط به ویژگی‌های شرکت‌کنندگان مطالعه و شرایط مطالعه را استخراج و توصیف کردیم. با استفاده از معیارهای ارزیابی کیفیت مطالعات دقت تشخیصی (QUADAS-2)، کیفیت مطالعات را ارزیابی، و خطر سوگیری (bias) و قابلیت کاربرد هر مطالعه را برای هر حوزه در QUADAS-2 ارزیابی کردیم. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم اطلاعات مربوط به داده‌های مثبت واقعی، منفی واقعی، مثبت کاذب و منفی کاذب را استخراج کرده و داده‌ها را وارد Review Manager 5 (یا RevMan 5) کردند. سپس از RevMan 5 برای تعیین حساسیت، ویژگی، و 95% فواصل اطمینان استفاده کردیم. حساسیت و ویژگی Mini-Cog را در مطالعات مجزا در نمودارهای انباشت (forest plots) خلاصه کرده و هم‌چنین آنها را در نمودار ویژگی عملکرد ترسیم کردیم. هم‌چنین گراف‌های «خطر سوگیری» و قابلیت کاربرد را برای خلاصه کردن اطلاعات مرتبط با کیفیت مطالعات وارد شده ایجاد کردیم.

نتایج اصلی: 

در مجموع چهار مطالعه معیارهای ورود به مطالعه را داشته، و شامل 1517 شرکت‌کننده بودند. حساسیت Mini-Cog در مطالعات بین 0.76 و 1.00 و ویژگی آن بین 0.27 و 0.85 متغیر بودند. مطالعات وارد شده ناهمگونی قابل‌‌توجهی را هم در روش‌شناسی و هم در جمعیت بالینی نشان دادند، که این موضوع امکان انجام متاآنالیز را فراهم نکرد. فقط یک مطالعه (Holsinger 2012) در معرض خطر پائین سوگیری در تمام حوزه‌های روش‌شناسی قرار داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که حساسیت Mini-Cog، معادل 0.76 و ویژگی آن 0.73 بود. سطح کیفیت تمام مطالعات وارد شده دیگر را به دلیل خطر بالای سوگیری با محدودیت‌های روش‌شناسی، عمدتا در انتخاب شرکت‌کنندگان، پائین در نظر گرفتیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information