Koliko je precizan Mini-Cog kada se koristi za probir demencije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti?

Dosadašnje spoznaje i obrazloženje za pregled

U većini dijelova svijeta sve je veći broj starijih odraslih osoba, a zbog toga su sve češći problemi s pamćenjem i stanjima poput Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Većina osoba s poteškoćama u pamćenju najprije će zatražiti skrb ili biti identificirana u zdravstvenom sustavu preko svojih pružatelja primarne zdravstvene zaštite, poput obiteljskih liječnika ili medicinskih sestara. Iz tog razloga postoji potreba za alatima koji bi mogli identificirati osobe koje možda imaju demenciju ili značajne probleme s pamćenjem. Ti alati bi također trebali biti sposobni isključiti dijagnozu demencije kod osoba s određenim problemima s pamćenjem koje nemaju demenciju ili vrlo značajne probleme s pamćenjem. Takvi alati za primarnu zdravstvenu zaštitu trebaju biti relativno jednostavni za korištenje, kratkoga trajanja i precizni kako bi njihova uporaba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bila izvediva, a istodobno ne smiju pretjerano dijagnosticirati ili propustiti neke dijagnoze demencije. Mini-Cog, kratki alat za kognitivni probir, predložen je kao mogući test probira za demenciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jer je pokazano da je precizan i relativno jednostavan za primjenu u ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Mini-Cog sastoji se od memorijskog zadatka koji uključuje prisjećanje tri riječi i procjenu zadatka crtanja sata.

Značajke uključenih istraživanja

Pretražili smo elektroničke baze podataka kako bi našli članke koji procjenjuju Mini-Cog, a ti su dokazi aktualni od siječnja 2017. godine. Svrha ovog pregleda bila je usporediti preciznost Mini-Cog-a u otkrivanju demencije bilo koje vrste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u usporedbi s dubinskom procjenom koju su proveli stručnjaci za demenciju. Uključili smo ispitivanja koja su uključivala pojedince s bilo kojom mogućom težinom demencije i bez obzira na to jesu li na njima prije Mini-Cog-a izvršena ikakva prethodna kognitivna ispitivanja. Sveukupno, naš pregled pronašao je četiri ispitivanja provedena u ustanovama primarne zdravstvene zaštite koja su se bavila usporedbom preciznosti Mini-Cog-a s detaljnom procjenom demencije od strane stručnjaka za demenciju.

Pouzdanost dokaza

Od četiri uključena ispitivanja, sva osim jednoga imala su ograničenja u načinu procjene Mini-Cog-a, što je moguće dovelo do precjenjivanja točnosti Mini-Cog-a u preostalim ispitivanjima. Značajno je da je najproblematičnije pitanje kvalitete bilo povezano s načinom odabira sudionika za sudjelovanje u ispitivanjima, što je možda dodatno pridonijelo precjenjivanju točnosti Mini-Cog-a u većini ispitivanja uključenih u naš pregled.

Ključni rezultati

Rezultati najkvalitetnijeg ispitivanja, Holsingera i suradnika 2012. godine, pokazali su da Mini-Cog ima osjetljivost od 76%, što ukazuje na to da taj alat nije uspio otkriti do 24% pojedinaca koji imaju demenciju (tj. 24% rezultata je lažno negativno). U tom istom ispitivanju, specifičnost Mini-Cog-a bila je 73%, što ukazuje na to da se do 27% pojedinaca može pogrešno identificirati kao da imaju demenciju na Mini-Cogu, iako te osobe zapravo nemaju demenciju (tj. 27% rezultata je lažno pozitivno). Možemo zaključiti da u ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi podržali rutinsku uporabu Mini-Cog-a kao probirnog testa za demenciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te da su potrebna dodatna ispitivanja prije nego se može zaključiti da je Mini-Cog koristan u toj vrsti primjene.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Franka Žuljević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information